Nytt

Tyske Holger Sandte, Europa-analytiker i Nordea er svært positiv til at Tyskland tar i mot flere 100 000 asylsøkende. Det kan være positivt på sikt for Tyskland. Hvis det skulle være mye arbeidsledighet blant flyktningene så er det bare å prøve å finne ut hva man skal gjøre.

Noen glemmer tydeligvis at feil som gjøres ved en stor innvandring ikke kan viskes ut som blyantskrift på et ark.

– Denne flyktningstrømmen kan være positiv for Tysklands utvikling på et senere tidspunkt. Sett fra en økonoms perspektiv er dette foreløpig positivt for Tyskland, sier Sandte til E24.

– Vi må se på flyktningene som ressurser
Holger mener at Tyskland har kapasitet til å ta imot de 800.000 flyktningene, og at tyskere generelt har en positiv innstilling til Merkels avgjørelse.

– Det er viktig å se på disse flyktningene som ressurser, og ikke byrder. I stedet for å spørre hvor mye dette kommer til å koste for Tyskland, må vi prøve å finne ut hva vi kan gjøre dersom det er mye arbeidsledighet blant flyktningene, sier Sandte til E24.

Erik Oddvar Eriksen, professor og senterleder ved Senter for europaforskning ved UiO, påpeker at de mange asylsøkende kan være en risiko for Tyskland. Litt må man jo våge hvis man skal vinne, er holdningen til en professor.

– Dette tydeliggjør hvem som gjør jobben sin og ikke. Tyskland går frem som et godt eksempel, og setter flere andre i skammekroken.

Samtidig tror Eriksen at det finnes en viss risiko ved å åpne grensene.

– Dette kan jo være risikabelt for Tyskland, men det vet vi ikke ennå. Men den som intet våger, intet vinner.

Hvor ofte besøker disse økonomene bydeler dominert av ikke-vestlige befolkninger? Har de barn eller barnebarn som er minoriteter i klasserommet?

Har noen gått fra forstanden?

E24