Nytt

Regjeringen har nedsatt et utvalg for å se på trygdeordninger og hvorvidt innvandringspolitikken krever endringer av den norske velferdsmodellen, etter at tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bare halvparten av Norges arbeidsstyrke er i lønnet arbeid. Blant ikke-vestlige innvandrere er kun 33 prosent i lønnet arbeid, samtidig som antallet asylsøkere og arbeidsinnvandringen til Norge har vært i kraftig vekst de siste årene.

Men rødgrønne stortingspolitikere advarer mot en generell innstramning i trygdeordningene. Sosialpolitisk talskvinne for SV, Karin Andersen, mener at problemet hovedsakelig skyldes at offentlige og private kvier seg for å ansette personer med innvandrerbakgrunn, og etterlyser tiltak:

– Vi må få på plass raskere tiltak for å få folk i jobb. Løsningen er ikke å frata folk det de skal leve av, sier hun.

Strenge krav

Andersen mener økte krav blant annet til arbeidstillatelse er med på å skyve mange av dem som kommer til landet over på ulike trygdeordninger. Hun viser til at mange i dag blir gående i årevis uten noe å gjøre.

– Vi kan ikke skylde på at så mange går på trygd hvis vi ikke er villige til å gi folk en mulighet til å komme i arbeid, sier hun.

Andersen får støtte av komitekollega Sverre Myrli (Ap). Heller ikke han ønsker å kutte i ordningene.

– Det blir en for enkel tilnærming. Det er helt sikkert noen som utnytter ordningene, men jeg tror det store flertallet ønsker å delta i arbeidslivet fremfor å motta passive ytelser. Jeg har mer tro på gulrot enn pisk, sier han.

Myrli mener det likevel er behov for å tilpasse norske trygdeordninger til en verden der stadig flere flytter på seg, og påpeker spesielt at mange innvandrere som har jobbet lenge i Norge får avkortet pensjon fordi de ikke har lang nok opptjeningstid.

Samtidig opplever nordmenn som bosetter seg i utlandet i deler av året at de faller mellom ulike ordninger.

– Det er behov for en opprydning, men jeg vil ikke være med på et generelt krav om kutt, sier han.

Både Myrli og Andersen innrømmer likevel at det er en stor utfordring å få flere innvandrere over fra trygd til lønnet arbeid.

– Det gir økt press på velferdsordningene, og er en kilde til konflikt, sier Andersen.

VG: Rødgrønne advarer mot regjeringens kutt-utvalg