Jerusalem Post blander seg inn i debatten om 22/7. Avisen advarer mot at terroren brukes til å legge kritikk av flerkulturalismen død.

Artikkelen sto søndag, men fortjener å noteres. Den ble oversatt av Stavanger Aftenblad. En aner at norske miljøer reagerer på at en israelsk avis blander seg inn i diskusjonen om hvordan Norge skal reagere.

«Europas høyreekstremister representerer en reell fare for samfunnet. Men vi kan ikke tillate at den hjerteskjærende tragedien i Oslo brukes til manipulasjonsformål av dem som ønsker å dekke over at multikulturisme er en stor fiasko.»

«Parallelt med sin iherdige søken etter fred har nordmenn nå også fått kjenne det ondes tilstedeværelse på nært hold. Det vil imidlertid være feilslått å la det faktum at ugjerningene ble utført av en høyreekstrem, ta oppmerksomheten bort fra de underliggende problemene Norge og mange vest-europeiske land er stilt overfor.»

«Problemene» avisen refererer til, dreier seg altså i første rekke om utfordringer knyttet til ulike kulturers sameksistens.

«Det vil utvilsomt være dem, spesielt på venstresiden, som ut fra Breiviks handlinger vil trekke frem at den virkelige faren det moderne Europa står overfor, er høyreekstremisme – og at kritikk mot multikulturisme ikke er annet en islamofobi.»

«Kanskje kan Breiviks utilgivelige terrorhandlinger fungere som en anledning til å revurdere integreringspolitikken i Norge og andre steder, og ikke bare som en advarsel om at det finnes flere høyreekstreme elementer som er villige til å bruke vold som virkemiddel,» skriver avisen.

Israelsk avis ut mot multikulturisme etter terror
Avisen The Jerusalem Post skriver på lederplass at de grufulle terrorhandlingene i Norge ikke må få dekke over feilslått multikulturalisme.