VG Netts Lars Joakim Skarvøy har vært på Akershus Festning og funnet ut at forsvarssjef Harald Sundes nye representasjonsbolig er pusset opp for 20 millioner kroner og at det er kjøpt eksklusivt interiør for 2,2 millioner. Hele saken er kvalifisert sludder, og inntrykket blir slett ikke svekket av at KrF-leder Knut Arild Hareide kommenterer saken.

Forsvarssjefens etatsbolig blir til ”luksusbolig” for å spisse vinklingen i VG Netts toppoppslag, og med ”god sjøutsikt” retorisk moraliserende. Slik konstrueres gjerne en sak som er svak. Vi skulle latt dette ligge om det ikke hadde vært for at avisanden har politiske undertoner fra en klam politisk hverdag.

Generell og spesiell oppgradering

Som en del av den pågående oppgraderingen av den sterkt forfalne bygningsmassen på Akershus var turen kommet til forsvarssjefens hus. Siden alt fra bunnsviller til sperrer og bærekonstruksjoner er råtnet og morknet opp, som følge av tredve år med manglende fokus og vedlikehold, blir det raskt et komplisert økonomisk og teknisk løft å få rehabilitert den gamle bygningen, som for øvrig er oppført i 1810 og behørig fredet. En fredning som gjør at vedlikehold innebærer spesialarbeid, blant annet for kopiering av treverk ute og inne, profiler etc. Videre er bygningen ikke brukt som bolig for forsvarssjefen i moderne tid, og følgelig måtte det meste bygges inn og opp fra grunnen av i husets andre etasje. Men siden første etasje langt på vei var råtnet opp, startet rehabiliteringen der, naturlig nok.

Bestemmelsen om oppgradering av denne verneverdige bygningen lå allerede inne som en del av den generelle oppgraderingen av en råtnende bygningsmasse på Akershus festning, behørig avstemt med Riksantikvar og alle impliserte etater. Men arbeidene ble fremskyndet da det ble klart at forsvarssjefens bolig, som tidligere har vært i Ankerveien i Holmenkollen, skulle flyttes til Akershus. Det er Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg som har hatt ansvar for oppgraderingen. Interiøret skulle stå i forhold til bygningens spesielle karakter, fortsatt som representasjonslokaler. At man så går til innkjøp av antikviteter som integreres i et helhetlig konsept er rett og slett en mal som andre representasjonsboliger på dette nivået også følger. Men siden bygningen ikke har været brukt for det formålet den nå er oppgradert til, kom følgelig en rekke nyinnkjøp.

Men det spesielle var at bygningsmassen – inklusive bærende konstruksjoner – var i ferd med å sige sammen.

Forsvarssjefen i andre etasje

Forsvarssjefen holder til i andre etasje, mens den øvrige bygningsmassen nede knyttes til representasjon, konferanser, møter etc. Siden hovedvekten av omkostningene er knyttet til bærende konstruksjoner fra grunnen av, har følgelig langt over halvparten av utgiftene gått med til den delen av bygningen forsvarssjefen selv ikke har befatning med. Altså ikke noe som med rette kan hempes inn under begrepet ”bolig” som sådan, som lett assosieres med forsvarsjefen privat. Noe VG Nett forsterker ytterligere ved å bruke uttrykk som ”god sjøutsikt” og annet som skal gi inntrykk av et rent luksuspalass.

Etter det vi forstår har Forsvarsbygg orientert departementet om de omfattende råteskadene i denne bygningen, og at det ut fra dette ville komme merkostnader.

La oss gjøre et anslag på ren magefølelse og antyde at 20 – 30% av de 20 mill. som har gått med til dette vedlikeholdet er 7 mill knyttet til bygningens 2. etasje. Av de 7 mill. utgjør 80% av beløpet bygningstekniske tiltak inne og ute med budsjettrammer og poster som for lengst er behandlet og evaluert av en hel skog spesialister og byråkrater på flere sektorer, siden bygningene som nevnt er fredet. I denne konteksten er man med andre ord ikke i nærheten av noe som kan minne om overdådighet.

Forsvarsdepartementet ved Departementsråd Erik Lund-Isaksen har informert VG Netts journalist om at den aktuelle bygningen var helt full av råte, i god tid før avisen gjorde denne saken til toppoppslag i moralsk modus. Og så maler kverna.

Hareide som bygningsekspert?

– Jeg forstår ikke forsvarets pengebruk i denne saken, Sier KrF-leder Knut Arild Hareide. Med det som utgangspunkt burde han kanskje la være å si noe mer, men han legger til:

– Jeg forstår heller ikke at Forsvarsbygg ikke klarer å pusse opp denne boligen for en langt mer rimelig sum enn 20 millioner kroner. Bygningen må ivaretas, men vi kan ikke gjøre det på en måte som framstår som uvettig og urimelig, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Vi må formode Hareide har greie på slikt, og kjenne det faktiske innholdet i saken. Men det gjør ikke Hareide. Han legger bare innpå en bråkjekk kommentar, som han tror passer for anledningen. Det er politisk korrekt snikksnakk, og valgår i Kristelig Folkeparti. Det gjelder å mene noe når VG ringer. Siden Forsvaret ikke er tema i dette partiet skranter nok kompetansen både generelt og spesielt.

Og så Fremskrittspartiet..

– Jeg er overrasket over hvor lite nøkternhet Forsvaret viser i denne saken. Hvis dette hadde vært min beslutning, ville jeg ha vært veldig opptatt av å holde prosjektet nøkternt. Det er fordi jeg mener Forsvaret har et omdømmeproblem, sier forsvarspolitisk talsmann Jan Arild Ellingsen i Frp.

Frp’s morgenfriske talsmann mener at det er grunn for Riksrevisjonen til å se nærmere på pengebruken i Forsvaret. ??Det er akkurat slike saker som skaper politikerforakt. Man produserer snakkebobler på autopilot.

Om det gjenstår et par poenger er de så knøttsmå at vi fortsatt står overfor en ikke-sak. Vi står igjen med et par krystallkroner. VG Nett synes å overta der Klassekampen sluttet. Også Fremskrittspartiets talsmenn er blant dem som burde tenke over om man behøver mene noe om alt, og heller trekke pusten to ganger og tie stille om en Oslo-avis ringer og spør om noe så dårlig fundert som dette.

Hareide ser vi ikke så mye håp for, i det minste i møte med forsvarsproblematikk. Fremskrittspartiet forventer vi mer av. Mens vi venter på at man også der i gården finner frem til noen poenger å lansere i årets valgkamp, anbefaler vi en spasertur på Akershus festning, for videre refleksjon – og kanskje å ta en kaffekopp med festningssjefen når man først er det. I håp om kanskje å få bedre bakgrunn for egne meninger, i det minste.

Roy Vega

Har kjøpt eksklusivt interiør til 2,2 mill:
Forsvarssjefens luksusbolig pusset opp for 20 mill
** KrF-Hareide: – Dette er provoserende beløp

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10088771