Det finnes et hierarki av viktige ting for enkeltmennesker så vel som stater. For sistnevnte er hovedoppgaven å sørge for borgernes ytre og indre sikkerhet. Dette er bærebjelken i samfunnskontrakten mellom stat og borger: Sistnevnte fraskriver seg retten til å utøve enhver form for vold – det være seg som individ eller på familie- eller […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.