Nato-toppmøtet vil åpne et innovasjonssenter og støtte teknologisk utvikling, sier Jens Stoltenberg, som vil vise at alliansen fortsatt er omstillingsdyktig.

– Jeg forventer at vi oppretter en akselerator for forsvarsinnovasjon, et teknologisenter, sa Stoltenberg da han holdt sin pressekonferanse før mandagens toppmøte i Brussel.

Nato-sjefen sier alliansen vil sørge for å styrke det teknologiske forspranget, noe det nye innovasjonssenteret blir en del av.

– Det skal fremme samarbeid og jobbe med nye bedrifter og med universiteter, sier han.

I tillegg skal et innovasjonsfond bidra til å støtte nyetablerte bedrifter innen forsvars- og sikkerhetsfeltet, forteller han.

Ser lenger fram

Et sentralt tema på toppmøtet blir også å rette blikket fremover med planen «Nato 2030».

– På toppmøtet åpner vi et nytt kapittel med en ambisiøs agenda innen sikkerhet og forsvar. Vi skal ha flere politiske konsultasjoner og styrke vårt felles forsvar, sier Nato-sjefen.

Ved å sikte mot 2030 ser alliansen langt forbi Stoltenbergs embetsperiode. På spørsmål om hva han vil bli husket for i alliansen, sier han følgende til NTB:

– Jeg håper først og fremst at vi skal fortsette å vise at Nato er en hjørnestein for vår sikkerhet. På toppmøtet skal vi vise at Nato enda en gang greier å omstille seg, og at vi i en tid med stadig mer uforutsigbarhet og usikkerhet greier å sørge for et sterkt Nato som gir trygghet til alle allierte.

Norge under streken

Han trekker også fram 2-prosentmålet, at hvert medlemsland skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar. Norge klarte dette med et nødskrik i fjor, til dels fordi BNP falt under koronakrisen.

I år anslår Nato at økonomien vil vokse, mens forsvarsutgiftene synker, sik at Norge ender på 1,85 prosent.

260 milliarder dollar mer

Ti land ligger an til å havne over 2 prosent i år, og for alliansen som helhet, er Stoltenbergs tone positiv.

– Vi er på rett spor. I sju år på rad har Canada og de europeiske allierte økt sine budsjetter. Siden 2014 er økningen på 260 milliarder dollar, sier han og viser til tall som ble lagt fram av Nato fredag.

Selv om USA har byttet president og ingen tror Joe Binde vil true med å trekke seg fra Nato, er forventningene til bedre fordeling av byrdene de samme.

– Det har vært budskapet fra USA i mange år, og i 2014 ble alle de allierte enige om å investere mer, sier Stoltenberg.

Muligheter og utfordringer

Nato-landene vil fortsette å støtte opp om en regelbasert verdensorden, og lederne skal diskutere et Russland som markerer seg stadig mer og et fremvoksende Kina.

Det siste er et tema som vekker engasjement hos Stoltenberg, som sier han har vært med på få kjempen i øst på dagsordenen.

– Vi ser Kinas vekst, og den gir både muligheter og utfordringer. De er ikke vår motstander eller fiende, men det er utfordringer, sier han.

Generalsekretæren påpeker at Kina har verdens største marine, verdens nest største forsvarsbudsjett og er i ferd med å bli verdens største økonomi.

– Vi har levd med at mektige nasjoner deler våre verdier, Men Kina deler ikke vårt syn på frihet og demokrati.

Klima og strategi

Sikkerhetskonsekvensene av klimaendringene blir også et tema, og Stoltenberg sier Nato skal være med på å bidra til klimanøytralitet.

Det er også ventet at lederne vil starte prosessen med et nytt strategisk konsept. Det skal erstatte dagens konsept, som ble vedtatt i 2010.

– Det nye konseptet skal igjen bekrefte våre felles verdier og reflektere endringer i det sikkerhetspolitiske landskapet, sier Stoltenberg.

– Avskyelig

I tillegg ventes lederne å gå inn for en ny politikk for å motarbeide seksuell vold i konflikter.

– Vi må gjøre alt vi kan overfor slike avskyelige forbrytelser, sier Stoltenberg.

Nato-sjefen trekker også fram tilbaketrekkingen fra Afghanistan og fortsatt støtte til landet som et av mange temaer på toppmøtets «vidtrekkende diskusjoner og beslutninger» som skal bidra til «trygghet for 1 milliard innbyggere».

Kjøp Peder Jensens bok her!

Kjøp Jean Raspails “De helliges leir” fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.