-Etterforskningen i noen av sakene viser at menn av utenlandsk opprinnelse er stigmatiserte, sier stasjonssjef Arve Nortvedt til Adresseavisen lørdag. Den meget politisk korrekte politisjefen viser til at voldtekten ved Lade, som media meldte om forrige lørdag, allerede er foreslått henlagt, da kvinnen ikke har forklart seg for politiet.

Det samme har skjedd med en dramatisk overfallsvoldtekt i Bøkmanns vei, der offeret ga en meget detaljert beskrivelse av gjerningsmenn som skulle være av utenlandsk opprinnelse. Overfallsvoldtekten fra Byåsen viste seg å være falsk, og nå slår Adresseavisen tre av sakene sammen til en retorisk slutning lagt i munnen på stasjonssjef Nortvedt. Det heter følgelig at menn av utenlandsk opprinnelse skal være ”stigmatiserte”, stadig i følge Adresseavisen og nevnte politistasjonssjef.

Holdt opp mot realitetene i de gjenværende sakene, hvor etterforskning fortsatt pågår, er flere av voldtektene fortsatt knyttet til menn av utenlandsk opprinnelse. Og det får stå som en utfordring. Ingen har påstått at alle voldtekter i Trondheim er begått av personer av utenlandsk opprinnelse. Den uforklarlige økningen i antall voldtekter som har hjemsøkt byen med omland i år, med et tyvetalls voldtekter på et halvår, bidrar til at fokus rettes mot de voldtektene som har mest dramatisk forløp. Og fordi man står overfor flere voldtekter med menn av utenlandsk opprinnelse, blir dette til et poeng. Ikke fordi vi skal tillegge våre nye landsmenn bare negative karaktertrekk, men fordi sakene blir til nok et eksempel på at man ikke vil innse at menn av utenlandsk opprinnelse rent demografisk og etnisk er overrepresenterte i sakenes anledning, da de enn så lenge bare utgjør noen prosentandeler av befolkningen. Akkurat det er det faktisk lov å problematisere, enten voldtektene skjer i Trondheim, Stavanger eller Oslo. En annen side av samme sak er det når voldtekter grupperes under kategorier som ”overfallsvoldtekter”, da det å bli voldtatt på en fest ikke uten videre kan gradbøyes som litt mindre voldtekt – sett fra ofrets side.

Det at 20 voldtekter blir anmeldt i Trondheim i løpet av et halvår, samtidig som det store flertall av gjerningsmenn går fri, er og blir en sak som en som samfunnsbevisst medborger bør merke seg. For det er fortsatt ugreit at kvinner i Trondheim vegrer seg for å gå alene gjennom sin egen by etter klokka seks på kveldene, hvor farlig slunkne budsjettposter, mørketall og mørkemenn ikke akkurat bidrar til å redusere problemet, slik vi ser det.

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1658855.ece

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂