Sakset/Fra hofta

Det kom inn ca. 34.000 på bankkontoen i mai måned. Vi har dermed passert de magiske 300 X 100.

Det er gledelig, og red. vil gjerne få dele det med leserne.

I realiteten kom det inn mer, for noen tusen er også inne gjennom Paypal.

Det viser at leserne responderer på appell og vil at document skal bestå.

Det finnes ingen snarveier i den kampen vi står oppe i, og den økonomiske er en viktig del av den. Skal vi vinne, må vi stå på egne ben og være uavhengig, fullt og helt.

Når det gjelder selve 300-kampanjen, er det vanskelig å si helt sikkert hvor mange som er faste. Folk gir engangsbeløp, eller vi formoder det er det. Det er derfor ingen grunn til å hvile på sine laurbær og tro 300-kampanjen er i boks en gang for alle.

Men det vi kan slå fast er at det finnes et ganske stort reservoar av goodwill der ute, og ved produktivt arbeid fra vår side er det neppe uttømt.

Takk!

For ordens skyld skal vi komme tilbake med jevnlige rapporter om økonomien. Det gir en følelse av deltakelse.