Red. vil gjerne få takke all lesere som har gitt økonomisk støtte etter Fritt Ords famøse avslag. Det har virkelig vært en merkbar respons, folk har vist at de vil at document.no skal bestå.

Hva skjer med pengene? I det store og hele saltes de ned. Målet er å kunne ansette en journalist i betalt stilling, og vi nærmer oss det nivået, dvs. at vi har en årslønn på bok. Hvis vi så kan få nok betalende per måned, 300 som betaler kr. 100 per måned har vært nevnt, så er stillingen bærekraftig. Det ville fryde meg om det var leserne selv som viste at de vil ha en uavhengig journalist.

Det sitter et uvalg og vurderer pressestøtten, og ingen ringere enn Sven Egil Omdahl, som satt i Fritt Ord-juryen, har foreslått at pengene skal gå direkte til journalistene. Men hvilke journalister? På hvilke kriterier? Hvis man ønsker en fri journalistikk må journalistene være frie, og det er de ikke hvis de får lønna av Trond Giske eller Anniken Huitfeldt. Ikke i dagens situasjon, og ingenting tyder på at det skal bli bedre. Tvertimot.

Da er det om å gjøre å være posisjonert: forberedt på å slåss og stå for sine meninger. Man kan ikke finne ut det sånn plutselig, i halvgått løp, at man heller bør be leserne om støtte. Det er en lang prosess å innse at frihet koster.

Det ser det ut til at leserne også har skjønt, og det er rørende å se alle bankutskriftene med folks navn og adresser. Det begynner å bli mange. Det gir en følelse av at noe skjer i landet, ute blant folk: det som foregår er for viktig til bare å la det seile sin vei på ei fjøl. Vi må bygge opp noe over tid som kan vare.

Akkurat det med kontinuitet er noe av det viktigste ved å få ting over i profesjonelle former. Et nettsted, en publiseringsvirksomhet, kan ikke være avhengig av et eller to mennesker. Den må ha flere, som kan ta over og fortsette når folk faller fra. Det er her rekruttering, opplæring og profesjonalisering og økonomi kommer inn. Hvis folk ser profesjonalisering vil de også bli motivert til å støtte på en fast basis. Jeg tror det er mulig. Vi kan gjøre mye med små midler.

Men vi trenger en drivendes dyktig fast tredjemann. En som kan stå på egne ben. Hvis noen kjenner noen, så tips vedkommende.

Og NB! vi trenger også andre kapasiteter: blant annet kunne vi trenge en rimelig revisor. Regjeringen vurdere å droppe revisjonsplikt for selskaper med omsetning under 5 mill, men enn så lenge må vi ha revisor, og det er dyrt. Vi kunne også trenge en advokat som så med sympati på prosjektet.

Det har vært en del virksomhet rundt document i det siste. Red. var invitert til british councils debatt, som var interessant, og to dager senere var det statsviterne på UiO som hadde faglig uke, bla. om flerkultur. Fredag reiser red. til London for å overvære finalen på Battle of Ideas-programmet. Abid Q. Raja deltar i burqa-debatten. Det kommer også andre: Roger Scruton blant annet.

«Alle» har vel en følelse av at det skjer forferdelig mye i Europa og vårt eget land for tiden. Det er uhyre viktig at vi skaper strukturer for formidling av informasjon, tanker, og har møteplasser, og noe å identifisere oss med. Slik er også møtene blitt en viktig del av virksomheten, og nå gjør youtube det mulig å dele med alle, uansett hvor de måtte være.