Sakset/Fra hofta

Det skjer ting: Document starter opp igjen med møtene. Første er med Erik Schjenken onsdag 22. mai kl 1930, om hans erfaringer med pressen. Til høsten har Frode Fanebust lovet å komme og snakke om sin farfar, Toralv Fanebust, redaktøren for bladet med det fengende navn §100.

Vi har etter lang leting funnet lokaler hos adventistene. Fritenkere og frikirkelige passer godt ihop.

Vi profesjonaliseres langsomt. Red. har vært ytterst forsiktig med å nevne ordet penger. Vi har noen hundre som trofast har gitt og gir sine bidrag. Men skal document kunne fortsette på samme nivå må større midler til. Hvis en bredere krets så seg tjent med å betale et fast månedlig beløp ville mye være vunnet. Pressen beveger seg mot betalingsløsninger. Vi forsøker med en frivillig ordning. Leserne må dermed avfinne seg med påminnelser fra paypal.

Vi har lenge ønsket oss en løsere og ledigere form på  noe av stoffet. To nye kategorier er lagt til under den horisontale streken under musikkvideoen: Under Kort kan vi legge inn nyhetsartikler som vi ikke har tid til å gjøre egenprodusert stoff ut av, men som trenger å nevnes. Under Kladd kan alt mulig inngå: vi har en stor mengde artikler som av ulike grunner ble liggende, men som likevel har viktige poenger. Her kan også mer spontane daglige betraktninger og notater legges inn. Terskelen er lavere.

Her kan også daglige formidlinger av praktisk natur; som at stoffmengden vil variere fra en dag til en annen, inngå.