Israelere i Tel Aviv demonstrerer for frigivelse av gislene. Foto: AP Photo/Leo Correa

Israel har gitt Hamas et forslag om våpenhvile på Gaza-stripen i opptil to måneder, mot at Hamas løslater alle de gjenværende gislene.

Israelske myndigheter har vært under stort press for å inngå en avtale om stans i kamphandlingene.

Ikke bare er landet presset fra en rekke andre nasjoner, det er også kommet krav fra egen befolkning om å inngå kompromisser som kan føre til løslatelse av de israelske gislene som holdes av Hamas.

Dette siste har trolig gjort størst inntrykk på regjeringen.

Nå ser det ifølge kilder ut til at en slik avtale kan være i ferd med å landes. NTB-Reuters melder om saken.

Forslaget har blitt lagt fram via egyptiske og qatarske meklere, sier to israelske tjenestepersoner ifølge nettstedet Axios.

Dette er den hittil lengste våpenhvilen Israel har tilbudt siden krigen brøt ut, etter Hamas’ brutale angrep på Israel for rundt tre og en halv måned siden.

110 av de over 240 menneskene som ble tatt til fange 7. oktober, ble løslatt i en fangeutveksling i slutten av november i fjor. Likevel er det fortsatt rundt 132 gisler som ikke er gjort rede for.

En del av disse antas å være drept, men man håper og tror at de fleste fortsatt er i live, i Hamas’ varetekt.

Ifølge Axios venter Israel fortsatt på svar fra Hamas, men tjenestepersonene sier at de er optimistiske med hensyn til å gjøre fremgang i samtaler de kommende dagene.

Israel: Krigen vil fortsette

I forslaget understreker Israel at de ikke vil avslutte krigen, og at de heller ikke vil gå med på å løslate de rundt 6000 palestinske fangene som sitter i fengsler i Israel, slik Hamas har krevd.

Den foreslåtte avtalen innebærer frigivelse av alle de gjenværende gislene som er i live på Gaza-stripen. I tillegg skal levningene av døde gisler bringes tilbake til Israel.

Overleveringen av gislene er foreslått å skje puljevis. I første pulje skal barn, kvinner, menn over 60 og gisler med kritisk helsetilstand returneres. Deretter følger flere puljer bestående av kvinnelige soldater, sivile menn under 60 år og til slutt mannlige soldater.

Likene av de døde gislene er sist i rekken.

Hva vil Hamas?

Det er delte meninger om hvorvidt terrorgruppen Hamas vil ønske å inngå en slik avtale. Det er lite som hittil har tydet på at Hamas-ledelsen har noe stort ønske om verken våpenhvile eller fred.

Jo mer det kriges, jo større internasjonal sympati har denne terrorgruppen erfart at de får.

Mange vil mene at det å skape en mest mulig blodig og langvarig krig, var hensikten bak terrorangrepet 7. oktober, nettopp for å få mest mulig oppmerksomhet.

De færreste observatører tror at Hamas-ledelsen, som selv befinner seg blant annet i Qatar, føler nevneverdig omsorg for befolkningen i Gaza.

Hadde de gjort det, ville de aldri startet denne krigen som de visste at 7. oktober-angrepet ville føre til.

Det hele kan fort vise seg å være et spill for galleriet, der begge parter på overflaten signaliserer fredsvilje, men ingen av dem i realiteten er villig til å gå med på de betingelsene motparten fremsetter.

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» fra Document Forlag!


Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.