Nytt

I Norge har «de ansvarlige» lykkes godt med å fortie noen av de mer skandaløse omstendighetene rundt 9. april. Nordmenn er opplært til å tro at

  • «invasjonen var et overraskelsesangrep», når både nøytrale land og vestmaktene i god tid visste hva som var under oppseiling.
  • «vi bet fra oss så godt vi kunne» (vi senket jo «Blücher», ikke sant?), når den organiserte motstandskampen var preget av først virklighetsfornektelse, etterfulgt av kaos, handlingsvegring og noen effektive lokale initiativ.
  • «overmakten ble for stor», når kampen i virkeligheten var, eller kunne vært, svært jevn.

Korporalen med barten var en ekstrem gambler, og risikerte omtrent hele den (lille) tyske overflatestyrken i angrepet (om den hadde støtt på Royal Navy), og bare hans aller mest lojale fanatikere rundt kartbordet støttet det. Angrepsstyrken fikk landsatt bare 7500 soldater 9. april.

Uten «det brukne geværs politikk» ville Norge hatt et sterkt nok forsvar til at den tyske marinen umulig kunne ha gjennomført invasjonen. Norsk pasifisme dømte oss til fem års okkupasjon – og Danmark med (*), for Tyskland invaderte Danmark primært for å fungere som «flystripe» på vei mot Norge (pluss lette utseilingen til Nordsjøen), men det var malmtransporten til Narvik (og isfrie havner for ubåtene) som var hovedpoenget med «Weserøvelsen».

Beretningen om en varslet overraskelse

Tante melder idag at «Aftenposten følger 9. april minutt for minutt«. Mon tro om Aftenposten vil følge opp med sin okkupasjonsjournalistikk – dag for dag – de neste fem årene? Men vi vil selvsagt ikke rippe opp i hvordan pressen innordnet seg, hverken før eller nå (**).

Siden det mangler så mange viktige øyeblikk og forklaringer i den «demente» historiefortellingen, videreformidles herved en tabell fra Frode Fanebusts bok Krigshistorien: Toralv Fanebust og sannheten, som herved anbefales påny.

4 Krigshistoriens Toralv Fanebust og sannheten - tabell s. 39

5 Krigshistoriens Toralv Fanebust og sannheten - tabell s. 39

(*) For ordens skyld, «de ansvarlige» i Danmark har fremskreden «demens» de også.

(**) For ikke å snakke om den største nasjonale katastrofen i fredstid, for fire år siden, der kaos ikke fikk noen politisk adresse før med Gjørv-kommisjonen, samtidig som pressen i utlandet fokuserte på inkompetansen.