Kommentar

Statsminister Lars Løkke Rasmussen avviser Dansk Folkepartis forslag om å forby parabolantenner i boligområder som kan kategoriseres som ghettoer. Å forby arabiske tv-kanaler vil være å øve vold mot vestlige frihetsrettigheter, mener Løkke Rasmussen, som likevel understreker at utbredelsen av arabiske satellittkanaler er et problem:

– Det er et problem, hvis hele bydele vender ryggen til det danske samfund og får deres informationer fra andre steder end Danmark. Parabolerne er et symbol på et problem, men det kan man ikke løse ved at forbyde dem. Det ville være at øve vold på de frihedsrettigheder, vi kæmper for. Men det viser, hvilket dilemma vi står med, siger han og fortsætter:

– Det er det samme problem, der gør sig gældende, når forældre ikke vil sende deres børn i danske skoler. Det betyder ikke, at vi skal afskaffe det frie skolevalg, som er hjerteblod, siger han.

I følge Løkke Rasmussen vil et forbud være i strid med både grunnloven og regjeringspartiet Venstres frihetsidealer. Men samtidig viser fravalget av dansk tv og danske skoler at de samme frihetsrettighetene kan brukes feil, sier han:

– Problemet opstår, når de grundlæggende frihedsrettigheder bruges på en måde, som de ikke oprindeligt var tiltænkt. Hvis man ikke forstår det dilemma, så står vi med et megaproblem, siger statsministeren.

– Vi skal tillate paraboler, men som et minimum skal vi gjennomskue mekanikken, skriver forfatter og journalist Ulrik Høy i Weekendavisen:

«Det er den muslimske verden med millioner og atter millioner av fattige mennesker og bare ganske få rike. Disse få er – som alle vet – ikke bare rike, de er stinkende rike og på den obscøne måten som forakter fattigfolk. Det er denne blandingen av betent elite, betent overklasse og betente makthavere den vestlige verdens ledere og forretningsfolk pleier omgang med. Det er ikke noe pent syn. Hva skal vi stille opp? Som et minimum skal vi gjennomskue mekanikken.

Når arabiske tv-kanaler øser arabiskspråklig skitt og lort ut over Danmark og Vesten, så tjener det ett formål: å få pilen til å peke vekk fra den muslimske verden og mot den vestlige. For det er Vestens skyld. Det er den vestlige verdens skyld at muslimer krenkes fra morgen til aften, at muslimer lider overlast, at muslimer er fattige, undertrykte, misbrukte og uten en sjanse i livet. Alt sammen er Vestens skyld, det er mekanikken, det er det den enkle formelen som via parabolene helles ut over våre syndige hoder.

Det er en religiøst fundert propaganda, som gjør muslimer skyldfrie, også når de myrder og torturerer og sprenger hverandre i luften. Det nedtones på de arabiske tv-kanalene. Det finner ikke ordentlig sted, når det finner sted, og er der katastrofale oversvømmelser i f.eks. Pakistan, så går man utenom dette. Om Pakistans overklasse ikke burde hjelpe sine nødstedte landsmenn? Hvorfor skulle den det, når Vesten gjerne vil hjelpe og man i tillegg kan gi Vesten skylden for å blande seg inn? Om muslimer har menneskerettigheter? Absolutt ja, når Vesten begår overgrep på muslimer. Absolutt nei, når muslimer forgriper seg på muslimer.

Det er mekanikken. Det er hovedlinjen i den muslimske verdens tv-propaganda, og vet man det så faller mye på plass. Vi trenger neppe å bruke overvettes mange krefter på å forvandle den muslimske verden til en demokratisk mønsterenklave, og vi skal heller ikke kaste bor krefter på å forby noe her hjemme. Tvert i mot. Vi skal tillate paraboler, vi skal opplyse dem – og sette søkelyset på dem når det trengs.

Hva parabolenes brukere angår, så skal de selvfølgelig forstå situasjonen. Det er i Danmark de har sjansen til å skape seg et godt liv – i Danmark og den vestlige verden – for den propagandavideo er ikke oppfunnet som gjør det attraktivt for en muslimsk innvandrer å utvandre til et muslimsk land.»

Information: Løkke: Arabisk satellit-tv er et problem

Ulrik Høys artikkel Oplysning sto på trykk i Weekendavisen 5. november 2010, og finnes ikke på nett.

Via Snaphanen