Det sies nå at halvparten av det franske militæret er plassert rundt omkring i Frankrike for å beskytte befolkningen mot islamisk terror, etter at president Hollande innførte militær unntakstilstand i november. Halvparten! Det forestående europamesterskapet i fotball, Tour de France, konserter og andre store begivenheter gjør bare trusselsbilledet mer markant, og nervøsiteten større. Hva det koster de franske skattebetalerne, er det ikke lett å forestille seg.

dk.jalving.mikael
Mikael Jalving
 

Her hjemme er det fortsatt kun politiet som har til oppgave å bevokte utsatte grupper, som jøder, homosekseuelle, kvinner, Muhammed-tegnere og islamkritikere, og det legger naturligvis press på etatens personell. De politifolkene jeg har snakket med, er positive til Dansk Folkepartis (DF) nylige forslag om å la forsvaret hjelpe til med vaktholdet. Som de sier: Det var ikke for å arbeide som vakter at de valgte å bli politimenn.

I mellomtiden teller landets finansminister Claus Hjort Frederiksen på knappene, som det er i ferd med å gå tomt for. Den innvandringen som i de senere årene har tatt form av asylinnvandring, tapper åpne velferdssstater som Danmark, Norge, Tyskland og Sverige, selv om utgiftene – og utskiftningen av befolkningen – naturligvis øker raskest hos Schmidt og Svensson. Det finnes nå engang ingenting som tidligere militærmakter som streber etter å redde hele verden.

Rent bortsett fra at det er umulig, så tømmer det kassen. Den danske regjeringen anslår at den ekstra innvandringen fra den muslimske verden vil koste 6,4 milliarder kroner de neste tre-fire årene, hvis 30 prosent av de knapt 100.000 forventede migrantene og flyktningene finner jobb i Danmark. Det gjør de sannsynligvis ikke, selv regjeringen vet det. 30 prosent er virkelig altfor høyt estimert. Danske kommuner anslår at rundt to prosent – to prosent – er i stand til å arbeide. 98 prosent er enten for dårlig kvalifisert, for lite motivert eller på annen måte ute av stand til å finne og beholde en jobb. Hvis denne prognosen holder stikk, kan vi i løpet av bare de neste fire årene forvente at 98.000 nye personer melder fra om sitt forsørgelsesbehov til kommunen, hvis budsjetter allerede holdes oppe av den synkende andelen av danskene som arbeider og betaler skatt. Tjohei, hvor det går.

Danmark og andre vesteuropeiske land er under et kolossalt globalt press. Likevel mener finansministeren at det vil være mulig å opprettholde «tjenestenivået» i Danmark. Venstre har dette å si om staten anno 2016: som en ivaretager av «tjenester». Det kunne forsåvidt like gjerne ha vært Cepos og Lars Løkke Rasmussen som hadde dannet mindretallsregjering.

Virkeligheten er at servicestaten kun leverer et absolutt minimum av kvalitet. Det Venstre-regjeringen kaller tjenester, dvs. barnehage, grunnskole, videregående utdannelse, helsevesen, politi og forsvar, går allerede på stumpene. Den danske staten er godt i gang med å bli en karikatur av en stat, en kulisse til ære for en befolkning som inntil videre har avfunnet seg med at ting bare blir verre. Det eneste som går fremover, er innvandringen.

Jeg vil tro at innvandringens økonomiske konsekvenser så smått er i ferd med å gå opp for den sittende regjeringen, men den blir sittende i ro og legger skylden på andre. Det er så dansk at det minner om Anker Jørgensen. Kassen tømmes, veksten er søkk borte, men det finnes ingen plan for økonomisk overlevelse, utover det at eiendomsskattene kanskje må økes. 

Disse makelige Venstre-folkene minner meg mer og mer om sosialdemokrater på vei til å miste grepet om alt fra barnehager til EU. De sitter som små tinnsoldater de og pusser sine regalier mens de slår ut med armene. Hva skal de gjøre?

Utenriksminister Kristian Jensen «advarer» mot en ny migrasjonsstrøm via Libya og Italia, og foreslår på ramme alvor å sende dansker til Irak og Syria for å «undervise i antiradikalisering». Den ene dagen «frykter» justisminister Søren Pind landets undergang, den neste skriver han på Facebook at det «nok skal gå alt sammen». Javel, ja.

Det ville være en hån både mot gutter og skolen å kalle statsrådene for skolegutter, ettersom de fleste skolegutter har evnen til å slå fra seg i nødsituasjoner. Det er mye verre. Vi snakker om voksne mennesker med makt til å innføre asylstopp og sette innvandringen på vent. Voksne menn med skjeggvekst, prostata, pensjonssparing, barn og greier, som svikter landet de er satt til å beskytte.

Det har nå uansett vært sett før historien. Slovakias statsminister, som forøvrit er sosialdemokrat, kaller det «rituelt selvmord». Av frykt for å bli beskyldt for ondskap avstår mennesker gjerne fra å gjøre det etisk nødvendige: å verne om og utvikle det de har overtatt fra tidligere generasjoner. Men det er klart: Hvis det man har overtatt bare er påståtte «tjenester», har patriotismen vanskelige kår.

Vi er med andre ord nødt til å begynne helt på nytt etter neste valg.

 

Opprinnelig i Jyllands-Posten den 23. april 2016.

 

 

Bildet: 1. mai 1965. Så kort tid har velferdsstaten eksistert.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂