Sakset/Fra hofta

– Rundt 400.000 papirløse immigranter sitter bak lås og slå USA, noe private selskaper tjener store penger på, skriver Dagsavisens Heidi Taksdal Skjeseth dramatisk i artikkelen – Papirløse stues sammen som kveg. Og legger til:

I hundrevis av fengsler og sentre over hele USA sitter rundt 400.000 immigranter og venter på at saken deres behandles.

Ja, gjør det nå egentlig det?

Nei langt i fra, opplyser Jan Arild Snoen, som viser til amerikanske immigrasjonsmyndigheters (ICE – Immigrations and Customs Enforcement) egne, noe mer beskjedne tall:

Til enhver tid er det imidlertid bare drøye 30.000 personer som sitter i varetekt. Det er altså høy turnover. En av fire sitter i varetekt bare en eneste dag. Systemet er etablert for at illegale innvandrere som blir avslørt skal sikres i påvente av utsendelse eller andre vedtak. Det er ikke ment for permanent fengsling. En god beskrivelse av systemet og forslag til forbedringer finnes i denne ferske rapporten fra Department of Homeland Security.

Til sammenligning befinner det seg over 11 millioner illegale innvandrere i USA i dag, og av disse er det 400.000 mennesker som årlig passerer gjennom ICE`s system. Følgelig befinner det seg til enhver tid gjennomsnittlig 30.000 – eller 31,075 pr. 1 september 2009, for å være helt korrekt – i varetekt mens immigrasjonsmyndighetene arbeider med saken.

Taksdal Skjeseth har altså – helt tilfeldig – lagt til 370.000 varetektsfanger i det som beskrives av intervjuobjektet Siele Rotich Baliach som «konsentrasjonsleire» i USA.

Skal tro hvordan en såpass grov feil kan skje i en statstøttet kvalitetsavis som Dagsavisen?

Ikke godt å si, men ved et helt utrolig sammentreff har Dagsavisens journalist plusset på 370.000 varetektsfengslede illegale innvandrere ekstra akkurat samme dag som Dagsavisen på lederplass tar kraftig til orde for illgale innvandreres rett til helsetilbud i Norge. Samtidig advarer man politiet på det sterkeste mot å spane på legemottakene for denne gruppen for å arrestere dem og sende dem ut av landet.

Nei, vi får virkelig ikke håpe at politiet vil begå en slik smakløshet, for vi vil vel ikke ende opp med 400.000 urettmessig varetektsfengslede innvandrere i konsentrasjonsleire her til lands?