Sakset/Fra hofta

Bishop Rochester.jpg

Dr Michael Nazir-Ali, som nå har gått av som biskop av Rochester i Den anglikanske kirke, ga for kort tid siden et intervju med The Times der han advarte mot aggressiv sekularisme og radikal islam.

Nazir-Ali vokste opp i Pakistan som sønn av en kristen konvertitt fra islam. I 1986 måtte han forlate landet etter dødstrusler. Nazir-Ali hadde særlig jobbet for å forbedre forholdene for ikke-muslimer og for kvinner.

Han var Rowan Williams hovedutfordrer da det skulle velges ny øverste leder for Den anglikanske kirke i 2003. Nazir-Ali har markert seg som en forvalter av den klassiske kristne lære og arv.

Han kunne fortsatt som biskop, men har valgt å gå av for å konsentrere seg om arbeidet for kristnes vilkår i islamdominerte samfunn.

«En av grunnene til at jeg har gjort dette er for å bruke eksempelets makt i den vide og veldig viktige misjonen for kirken i verden, i stedet for å bruke tid og energi på interne dragkamper.»

Nazir-Ali har vært en skyteskive for såkalt teologisk liberale.

«Jeg har stått for det troen lærer i Pakistan, og det har kostet dyrt. Jeg har prøvd å stå for det her. Det har kostet dyrt. Jeg vet at det å være kristen ikke er lett. Det er vanskelig. Men samtidig, med tillit til Gud, så gjør og sier jeg det som er nødvendig.»

I januar 2008 skrev Nazir-Ali at islamsk ekstremisme hadde gjort allerede separate samfunn om til no go areas. For dette fikk han nye trusler, noe som gjør at han og hans hustru i dag lever på hemmelig adresse.

Nå advarer han på nytt mot radikal islam, samtidig som han retter en advarende finger mot den aggressive sekularismen som vil bryte ned den kristne kulturarven for å fremme sin egen agenda.

Den engelske kirke burde, ifølge Nazir-Ali, sterkere forsvare landets tradisjoner og institusjoner som i hovedsak er basert på den kristne lære.

«Jeg tror at den trenger å være mer synlig og ta et sterkere standpunkt i moralske og åndelige saker.»

«Hva er vårt grunnlag for å tenke at folk er like? Det er den jødisk-kristne tradisjonen som har gitt oss disse ressursene og vi vil fortsatt trenge dem.»

Ifølge Nazir-Ali bør kirken forsvare den tradisjonelle familiekonstellasjonen og kristne høytider. Disse motarbeides ikke av annerledestroende men av ateister som vil fjerne religion fra den offentlige fellesarena.

«Jeg tror det er en dobbel klemme – på den ene side en aggressiv sekularisme som søker å underminere tradisjonelle prinsipper fordi den har sitt eget prosjekt.»

«På den annen side står den ekstremistiske ideologien til radikal islam, som også moderate muslimer frykter.»

«Derfor må det være en klar anerkjennelse av hvor Storbritannia har kommet fra, hva grunnlaget for vårt samfunn er og hvordan dette kan bidra til det felles gode.»

«Som nasjon trenger vi å anerkjenne det jødisk-kristne grunnlag for omtrent alt som er verdifullt – vaner, verdier og kunst. Vi trenger et utsiktspunkt, ellers vil vi bare ende opp med en buffet som vi ikke forstår verdien av.»

Om radikal islam sier han at det fortsatt er grunn til bekymring, «særlig på internett og med visse religiøse organisasjoner på universiteter og andre utdanningssteder.»

«Vi trenger også å se på de religiøse lederne og andre som arbeider innenfor dette feltet. Det må være en måte å regulere dette på.»

«Det er spørsmål vedrørende hvordan folk har adgang til rettssystemet, til domstoler og beskyttelse, som dette landet trenger å videreføre. Det er én lov for alle.»

Til sharialovens innpass sier han: «Spørsmålet er om noen aspekter av sharia bør anerkjennes i felles lovgiving. Mitt synspunkt er at den ikke bør det – sharia er grunnleggende forskjellig fra den jødisk-kristne tradisjon.»

Nazir-Ali vil nå jobbe med de kristnes svært vanskelige situasjon særlig i Pakistan, Egypt og Iran.

«Det overordnede punkt er å få land og religiøse samfunn til å enes om og respektere noen fundamentale friheter, religionsfrihet og ytringsfrihet og frihet til å skifte tro. Når det gjelder kirkene så er jeg veldig opptatt av at de skal bli styrket til å få leve i sine veldig krevende omgivelser.»

Gjengivelser av dette intervjuet med Michael Nazir-Ali kan leses i to artikler i The Telegraph og på TimesOnline.