Debatten om hva det vil si å være norsk irriterer mange nordmenn, selv om de ikke tør si det høyt. Det høres latterlig ut å skulle avstå sin egen identitet på vegne av andre. Men det er faktisk det man fra talerstolene hele tiden blir bedt om. Og det skal gå så bra! Det er bare et spørsmål om vilje, som Abid Raja sa foran Eidsvollsbygningen 17. mai.

Men nordmenn ser på nye nordmenn og finner ikke særlig stor vilje hos dem. -Så hvorfor skal vi? sier de til seg selv.

Denne debatten utspilles over hele Vest-Europa. I Norge har sosialdemokratiet gått inn i et postmoderne kosemodus hvor det skaper dårlig stemning å tråkke folk på tærne. Andre land har stemmer som sier at det er det man må, hvis vi skal komme videre.

En av Tysklands fremste er Henryk Broder. Han skriver fast i Die Welt, og oppsummerte nylig: Wer Ja zum Islam sagt, muss auch Ja zur Scharia sagen

Die Debatte, wer oder was zu Deutschland gehört, ist hochgradig hysterisch. Man will inklusiv und exklusiv zugleich sein. Alle wissen, worum es geht, aber kaum jemand traut sich, es klar auszusprechen: Sollen sich die Zugewanderten an die Einheimischen anpassen oder die Einheimischen an die Zugereisten?

Debatten om hvem eller hva som hører hjemme i Tyskland er høyst hysterisk. Man vil både være inkluderende og ekskluderende på samme tid. Alle vet hva det dreier seg om, men ingen har mot til å si det like ut: Skal innvandrerne tilpasse seg, eller er det de innfødte som skal tilpasse seg tilvandrerne?

Det er samme galskap som i Norge. Men Broder, som er polsk-jødisk, og har mye historie i årene, gidder ikke late som.

De innfødte tilpasningsdyktige i posisjon har invitert inn nye landsmenn som forstår å tolke det nye budskapet på en måte som passer dem.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Aydan Özoguz, hat bereits angedeutet, welchen Weg sie für den richtigen hält. Das Zusammenleben müsse «täglich neu ausgehandelt» werden, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein bedeute, «dass sich nicht nur die Menschen, die zu uns kommen, integrieren müssen».

Forbundsregjeringens innvandringsminister Aydan Özoguz, har allerede antydet hvilken retning hun anser for den riktig. «Samlivet» må «daglig gå seg til gjennom gi og ta», å være et innvandringssamfunn betyr «at ikke bare menneskene som kommer til oss, må la seg integrere».

Der har vi det. Mennesker som bor i et land og har en identitet må gi avkall på hvem de er og definere seg selv på ny.

Slik talte også Abid Raja: Det var en uggen stemning i Norge 17. mai fordi ikke alle barna var med. Han tenkte på alle som satt på asylmottak, eller var det alle verdens barn? Alle må få samme muligheter, sa Raja. Slik taler en som går inn for nasjonalstatens opphevelse.

Men det er jo samme budskap som vi hører fra Brussel. I den gode saks navn, i globaliseringens navn. Når noen – som britene – truer med opprør, kjøres det tunge artilleriet frem: Krig eller økonomisk ruin.

Men Broder gidder ikke høre på sprøytet. Han slår fast hva som ikke hører til i Tyskland:

Islam hører ikke hjemme i Tyskland, men muslimer bor her. Det er et faktum. Moskeer finnes, men Tyskland vil ikke at det sies ting som trosser tyske verdier og politisk frihet, eller kvinners!

Noen må si fra at Tyskland er et kristent-kulturelt samfunn og at det setter visse grenser. Hvis muslimer skal bo i Tyskland må de respektere disse. Det blir ingen bønnerop fra minaretene. Hvorfor ikke? Fordi det ikke finnes kirker i Saudi-Arabia, og fordi kristne forfølges en masse i den muslimske verden, fordi de er kristne.

Det må være en viss gjensidighet. Det må muslimer forstå, og derfor skal man avvise kravet om bønnerop, skriver Broder.

Selv ikke kirkens representanter tør forsvare den kristne arven. Så dårlig står det til med Europa.

Broder kler av overhodet for den evangeliske kirke, biskop Heinrich Bedform-Strohm. Tenk om han kunne si:

Und wir wollen ein christlich geprägtes Land bleiben. Wir respektieren die Angehörigen aller Religionen – unter der Voraussetzung, dass sie uns respektieren und unseren Standortvorteil anerkennen. Zu diesem Standortvorteil gehört, dass wir die Kirchenglocken läuten lassen, den Ruf des Muezzins aber als etwas Fremdes, als eine Störung empfinden. Wir wären bereit, unsere Position zu überdenken, wenn in islamisch geprägten Ländern Christen ihren Glauben ebenso frei praktizierten dürften, wie es Muslime bei uns können …»

Og vi vil at det forblir et kristelig preget land. Vi respekterer tilhengerne av alle religioner – under forutsetning av at de respekterer oss, og anerkjenner vår hjemstavnsfordel. Til denne hjemstavnsfordel hører at vi gjerne hører lyden av kirkeklokker, men oppfatter muezzin-rop som noe fremmed, ja, som en forstyrrelse.  Vi er villig til å revurdere denne oppfattelse hvis kristne kan praktiserer sin tro like så fritt i islamske land, som muslimer kan hos oss….

Opplagte svar og likevel utenkelige, selv av landets biskoper.

Men de samme biskoper reagerer ilskt hvis noen skulle finne på å spørre om Tyskland, eller Norge for den del, tåler titusener av muslimer på en gang. Da får pipen en helt annen lyd:

Auf die Frage, ob es «unchristlich» wäre, «die Einwanderung von Millionen Muslimen falsch (zu) finden», sagt das Oberhaupt der Protestanten: «Trauen wir unserem eigenen Glauben so wenig zu, dass wir befürchten müssen, bei 50 Millionen Christen könnte durch ein, zwei oder drei Millionen mehr Muslime in Deutschland die christliche Kultur verschwinden? Wie kleingläubig ist das denn?!»

På spørsmål om det ville være ukristelig å anse innvandringen av millioner av muslimer for uønsket, sa overhodet for protestantene: – Har vi så liten tillit til vår egen tro at vi tror den kristne kultur vil forsvinne bare det kommer  to eller tre millioner muslimer til et land med 50 millioner kristne?

Det som skulle være et opplagt forsvar for den kristne kultur, er noe kirkens overhode ikke kan få seg til å si. Først når det gjelder å forsvare innvandringen av flere millioner muslimer, våkner han. Da påberoper han seg hva vi bør og må tåle, hvis vi tror.

Men biskopen har nettopp vist at han ikke tror. Hvem er det som kan ha tillit til en slik leder?

Den samme mangel på balanse finner vi på alle nivåer, i alle ledd: Motstand, å slå vern rundt egne verdier, tåles ikke. Men de samme verdier mobiliseres for å forsvare muslimsk innvandring.

Det er vanskelig å finne et dekkende ord for slik oppførsel, Det er en slags galskap, noe som vil gå inn i historiebøkene.

Samfunnets støtter har travelt med å avvikle seg selv.

Galskapen gir seg konkrete utslag: Man sier man ikke må krenke, men man lar seg selv krenke uavbrutt. Man diskuterer grader av overgivelse. F.eks. om det skader integreringen hvis muslimske elever nekter å delta i undervisning om Holocaust. At et slik spørsmål overhodet er mulig, i Tyskland, sier noe om at man er villig til å gi slipp på alle prinsipper.

Men når det gjelder å beskytte islam og muslimer har man plutselig prinsippfasthet. Det er bare ikke tyske prinsipper, men andres.

Man gir etter punkt for punkt: I saker om æresmord er man villig til å vurdere at kulturbakgrunn kan være straffeformildende. Hvis en muslimsk kvinne føler seg krenket og går til domstolen vil hun ha rett til å opptre uten ansikt i retten, dvs. med burka. Slik fortsetter det, igjen og igjen.

Debatten er ved å bli et spørsmål om hva muslimer kan godta, på deres egne premisser. Andre grupper kommer fullstendig i skyggen, f.eks. sikher. De hører man aldri noe om. Armenere bor det også i  Tyskland, de ble utsatt for et folkemord, men de sprenger seg ikke i luften.

Etterhvert har spørsmålet om islam lar seg forene med demokrati kommet på dagsorden. Spørsmålet er forholdsvis enkelt å besvare, hvis man tør forholde seg til fakta:

Immerhin wird immer öfter die Frage gestellt, ob «der Islam» mit der Demokratie vereinbar wäre. Obwohl auch diese Frage längst beantwortet wurde, nämlich in der «Kairoer Erklärung der Menschenrechte» aus dem Jahre 1990, in der die Scharia als «alleinige Grundlage von Menschenrechten» definiert wird. Ganz allgemein und für alle Menschen, nicht nur für die Nachkommen des Propheten Mohammed. Im Artikel 2, in dem es um das Recht auf Leben geht, heißt es unter anderem: «Das Leben ist ein Geschenk Gottes, und das Recht auf Leben wird jedem Menschen garantiert … und es ist verboten, einem anderen das Leben zu nehmen, außer wenn die Scharia es verlangt.»

Stadig oftere blir spørsmålet stilt om islam er forenlig med demokratiet. Selv om dette spørsmålet forlengst er besvart, nemlig i Kairo-erklæringen om Menneskerettigheter fra året 1990, der sharia blir definert som «eneste grunnlag for menneskerettigheter». I sin allminnelighet og for alle mennesker, ikke bare for etterkommerne av profeten Muhammed. I artikkel 2, hvor det handler om retten til liv, heter det blant annet: «Livet er Guds gave og retten til liv er garantert ethvert menneske …..  og det er forbudt å ta en annens liv, bortsett fra når sharia krever det.»

Ytringsfriheten er underlagt sharia slik at den ikke kan brukes til å:

«die Heiligkeit und Würde der Propheten zu verletzen, die moralischen und ethischen Werte auszuhöhlen und die Gesellschaft zu entzweien, sie zu korrumpieren, ihr zu schaden oder ihren Glauben zu schwächen».

«såre/skade profetens hellighet og verdighet, å undergrave de moralske og etiske verdier og splitte samfunnet, å korrumpere det, å skade samfunnet eller svekke troen»

Hva blir igjen? Ingenting. Samfunnet er totalt underlagt den religiøse loven.

Derfor: Når noen hevder at islam og demokrati lar seg forene, bør de slutte å bløffe seg selv og andre, og innse at de dermed går inn for demokrati og sharia. Det er hva det handler om, og ingen bør ha illusjoner om noe annet.

Muslimer bør også vite hva det betyr, for mange av dem vil ha i pose og sekk: Frihet og «nytelse» og sharia. Hvis de forsto at sharia betyr reprodusering av den samfunnsformen de forlot, vil en del av dem kanskje erkjenne at demokrati uten sharia er langt å foretrekke.

Men det koster.

 

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article155384013/Wer-Ja-zum-Islam-sagt-muss-auch-Ja-zur-Scharia-sagen.html

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂