Bildet: Merkel som ser på Trump og man ser det spørrende, granskende, forskrekkede blikket. Trump er så langt unna Merkels verden som det går an å komme. Er det et problem for Trump eller Merkel?

Tyskland spesielle vei, dets»Sonderweg», har gjort Europa urolig før. EU er konstruert for å holde Tyskland på plass, men gitt tyskernes dominans er det de som bestemmer retningen.

President for EU-kommisjonen Jean Claude Juncker vil ha fordypning, men det vekker ingen begeistring i Berlin.

EU er hverken fugl eller fisk. Det er ikke en føderasjon, selv om det gjerne vil være det. Men når ikke en gang tyskerne  vil et Europas Forente Stater er det vanskelig å se for seg at det vil bli realisert.

Det sier historikeren Niall Ferguson i intervju med Neue Zürcher Zeitung.

At Storbritannia forlater unionen er et tap, men skaper også muligheter. Sitasjonen blir nå avklart. Britene kan ikke blokkere en fordypning og de 27 andre landene kan søke fordypning.

Nøkkelen ligger i en mulig forståelse mellom Emmanuel Macron og Merkel. Macron er den som klarest har signalisert at han vil ha en føderal struktur i Europa. Men Merkel har ikke «svart». Kanskje får vi svaret etter valget. Eller kanskje Merkel ikke vet svaret på Quo vadis Tyskland?

Merkel er en fremragende taktiker, men hun later til å mangle strategi, slår Ferguson fast.

Europa «sliter» igjen med et dominerende Tyskland, et Tyskland som ikke helt vet hva det vil.

 

Ist Deutschland zu dominant für Europa? Es ist die alte Deutschland-Frage. Das Land ist angesichts seiner Grösse, Bevölkerung und Wirtschaftskraft überragend. Wie man es auch immer dreht oder wendet, Deutschland ist und bleibt die führende Macht in Europa. Doch aufgrund seiner Grösse und seiner Geschichte zwischen 1866 und 1945 sind Deutsche sehr nervös, wenn es ums Führen geht. Heute sehen wir ein Deutschland, das mit der Zeit im 17., 18. und frühen 19.Jahrhundert vergleichbar ist. Ein grosses, aber politisch schwaches Deutschland. Angela Merkel personifiziert diese deutsche Nervosität. Das hängt auch damit zusammen, dass in Deutschland keine Einigkeit besteht über die Richtung, die Europa einschlagen soll. Merkel konzentriert sich aufs Taktische, sie hat keine Strategie.

Det finnes ingen enighet i Tyskland om retningen Europa skal slå inn på. Merkel konsentrerer seg om det taktiske, hun har ingen strategi.

En skatteunion løser ikke problemet. I øyeblikket er EU en selsom konstruksjon. Det finnes en europeisk domstol og en føderal institusjon for pengefpoliikk, men bare for en del av landene. Det finnes ingen føderale strukturer for skatt, budsjett eller sikkerhetsspørsmål. Alle som vet noe om føderalisme, forstår: Man kan ikke være delvis føderal, like lite som man kan være litt gravid. Etter Brexit er det ingen utvendig unnskyldning mer for ikke å styre Europa i retning et Forente Stater.

Eine Fiskalunion löst das Problem auch nicht. Im Moment ist die EU ein seltsames Konstrukt. Es gibt einen europäischen Gerichtshof und eine föderale Institution für Geldpolitik, aber nur für einen Teil der Länder. Doch es gibt keine föderalen Strukturen für Steuer-, Budget- oder Sicherheitsfragen. Jeder, der etwas von Föderalismus versteht, weiss: Man kann nicht bloss teilweise föderal sein, genau so wenig, wie man nur teilweise schwanger sein kann. Nun hat niemand mehr eine Entschuldigung dafür, dass die EU nicht in Richtung Bundesrepublik Europa steuern kann.

Ferguson skulle ønske journalistene ville slutte å gå i spinn over Trumps twitterstormer og heller se på «normaliseringen» av administrasjonen. Det finnes ingen erstatning for NATO. Merkel leker med ilden når hun sier at Tyskland ikke lenger kan stole på gamle allierte.

Heute wissen wir schlicht nicht, was passieren wird, wenn Putin die baltischen Staaten militärisch herausfordern wird. Was passiert, wenn Putin seine kleinen grünen Männchen ins Baltikum schickt? Auf die Führung in Berlin würde ich mich nicht verlassen. Ohne die Nato geht es also nicht. Ohne die Nato bliebe nicht viel übrig. Angela Merkel weiss: Die grösste Schwäche der EU ist, dass ihr die grundlegenden Kompetenzen eines Staates fehlen. Wenn man seine eigenen Grenzen nicht verteidigen kann, was ist man dann genau? Man ist sicher kein Staat. Ohne Grenzen, die man verteidigen kann, ist es auch schwierig, die Migrationsfrage zu lösen.

I dag vet vi ikke hva som vil kunne skje når Putin utfordrer de baltiske statene militært. Hva skjer når Putin sender sine så grønne menn inn i Baltikum? Jeg ville ikke stole på ledelsen i Berlin. Uten NATO går det ikke. Uten NATO er det ikke stort igjen. Angela Merkel vet: Den største svakheten til EU er at unionen mangler de kompetanser som en stat har. Når man ikke kan forsvare egne grenser, hva er man da egentlig? Man er ihvertfall ingen stat. Uten grenser man kan forsvare er det også vanskelig å løse migrasjonsspørsmålet.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂