001_Bundeswehr-EinsatzTS_630x326.gif

Den iranske ambassaden i Tyskland forlanger en unnskyldning for en tegning som sto i Tagesspiegel sist fredag, og som viser det iranske fotballandslaget ta oppstilling på banen som selvmordsbombere. Men det er bare halve tegningen. Den andre siden viser en rekke med soldater fra Bundeswehr. Og tegnerens hensikt er å ironisere over at soldater er innkalt til å vokte en fotballkamp. Det er like sannsynlig at det er bruk for dem som at iranerne sender selvmordsbombere, er tegningens budskap.

Men det er ikke blitt forstått i Iran og av mange eksil-iranere, enten det er av uvitenhet eller fordi man ikke vil forstå, skriver tyske avistegnere som har undertegnet et opprop til støtte for kollegaen, Klaus Stuttman, en erfaren og anerkjent tegner.

Det vil si: Den iranske ambassaden i Berlin burde ha forutsetninger for å forstå at tegningen gjelder et innenrikspolitisk forhold. De fleste iranere som protesterer derimot har aldri sett tegningen.

Fredag sto tegningen i Tagesspiegel. Søndag sto den i den iranske sportsavisen «90», og på ettermiddagen begynte truslene å renne inn.

Die erste Morddrohung kam am Samstagnachmittag. Klaus Stuttmann saß an seinem Computer, da machte es «klick»: «Sie haben Post.» Und dann ging es Schlag auf Schlag. Bis Sonntagabend waren es mehr als 150 Mails aus der ganzen Welt, sogar aus Kanada, USA und Australien, darunter vier Morddrohungen. Stuttmann rief das Landeskriminalamt an. Die Beamten rieten ihm zur Vorsicht. Er rief die Telekom an, um seinen Namen und seine Adresse aus dem Telefonbuch löschen zu lassen, aber nicht einmal die Telekom kann einen Eintrag aus Tausenden ausliegenden Telefonbüchern entfernen.

Nei, det er ikke så lett å gjøre noe med alle telefonkatalogene. Stuttman hadde ikke noe valg: Han måtte gå i dekning.

En ting som forundret og forskrekket var at flertallet av e-postene kom fra eksil-iranere. De betrakter åpenbart det de oppfatter som forhånelse av landslaget som en nasjonal vanære.

I tysk offentlighet blir denne siste kontroversen møtt med oppgitthet og alvor på samme tid. Man sa at bråket om Jyllands-Postens karikaturer ikke skulle få noen konsekvenser for ytringsfriheten. Men nå er det nettopp det som skjer, og så fort.

Kritikerne mente at det nå ville bli vanskelig å drive satire med noe som har med islam eller muslimer å gjøre. Det ser ut til at de fikk rett.

Stuttman har tidligere hatt en opplevelse som var et forvarsel om det som nå skjer: Han skulle tegne en karikatur til SPDs landsmøte, og tegnet deltakerne liggende på kne som muslimer. Hensikten var å vise at ingen ville vise uenighet. Men han fikk reaksjoner fra muslimer som overhodet ikke hadde sans for billedbruken. Han husker han undret seg over at de ikke hadde samme sans for humor.

Allerdings, als er vor zwei Jahren für eine Zeitung der IG Metall einen Zeichnung über einen SPD-Parteitag gemacht und die Delegierten «wie Betende in einer Moschee» gezeichnet habe, da haben sich «die muslimischen IG-Metall-Mitglieder wahnsinnig beschwert». Dabei wollte er nur mit seinen Mitteln darauf hinweisen, dass sich bei dem SPD-Parteitag niemand getraut habe, Schröder zu kritisieren. «Damals spürte ich zum ersten Mal, dass es eine andere Kultur mit einem anderen Humorverständnis gibt, die in Deutschland eine Rolle spielt.» Jetzt ist aus dem Gefühl eine Gewissheit geworden.

Stuttman er skremt. Han sier han gjerne ber om unnskyldning. Her og nå. Han er ikke i tvil om at selvsensuren nå er i gang.

Was ihm dagegen sehr wohl bewusst ist: «Die Selbstzensur ist in vollem Gang. Man muss zweimal überlegen, wer sich wodurch verletzt fühlen könnte. Man muss aufpassen, dass nicht wieder alles explodiert.» Die Flut der empörten Mails hört nicht auf.

I Jyllands-Posten-saken var det islam og muslimers følelser som var tabubelagt. Nå er det også den nasjonale selvfølelsen i muslimske land. Og det i et land som hyller selvmordsbombere. Da er det kanskje ikke så rart at man blir karikert som en, skriver en innsender til Tagesspiegel, og sammenligner med de stereotyper tyskerne er blitt møtt med etter annen verdenskrig.

Empörung vom Hörensagen