Nytt

Norsk kvinner i alderen 20 – 24 år får bare en tredel så mange barn som de gjorde for 50 år siden. Trygdeordninger gjør at det lønner seg å vente med svangerskap til man har vært ute i arbeidslivet. Økonomi og ønske om selvrealisering gjør kvinner utsetter graviditet til 30-årene. Da tikker den biologiske klokken raskt.

Moderne kvinners livsvalg når det gjelder barn og karriere er på kollisjonskurs med biologien som har lagt opp til at det er unge kvinner som føder barn, mens de middelaldrende skal ta seg av barnebarn. I vår kultur er rollene snudd på hodet: kvinner får barn i 30-årene.

Professor Anne Eskild ved Kvinneklinikken på Ahus tar opp dette i en kronikk i Aftenposten, og avisen har laget en nyhetssak før artikkelen står på trykk.

Hun tar opp at de økonomiske støtteordninger gjør det gunstig å utsette svangerskap til man er i gang med yrkeskarrieren. Retten til fødselspenger er koblet til lønnsinntekt. Barne og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ønsker å motvirke at det er økonomien som dikterer.

Men selv om man utjevner økonomisk kompensasjon står man igjen med ønske om selvrealisering og betoning av individet. Biologi handler om å prioritere noe som er større enn en selv: barnet danner familien, som er forutsetningen for samfunnets overlevelse. Biologien «bruker» individet, og denne underordningen er det vanskelig for det moderne menneske å akseptere.

Saken: Unge kvinner prioriterer ikke barn
av Wenche Gerhardsen
(heller ikke på nett)