Nytt

I 2008 ble det gjennomført 16.000 aborter, 1.000 flere enn året før. Man er tilbake på samme nivå som på 80-tallet. Jenter mellom 16 og 19 år får gratis prevensjon. Nå vil Kristelig Folkepartis Laila Dåvøy at det utvides til 25 år.

Hun går videre inn for økt økonomisk støtte til nyslåtte mødre. Tre av ti graviditeter til kvinner i begynnelsen av 20-årene ender i abort. Det skriver Dagens Medisin.

Kristelig folkeparti mener det abortforebyggende arbeidet med utdeling av gratis prevensjon til aldersgruppen 16- 19 år trolig har hatt en positiv effekt.

– Det er viktig å forsterke med økt utdeling av gratis prevensjon, men også gjennom en mer målrettet seksualundervisning i skolen.

Men Dåvøy mener det også er viktig å etablere gode nok ordninger for gravide kvinner:

– Samfunnet bør ha et overordnet mål om at vi skal ha så gode ordninger for gravide at en kvinne velger å beholde barnet hun bærer på selv om graviditeten ikke er planlagt. For kvinner tidlig i 20-årene ender tre av ti svangerskap i abort. Det er ulike årsaker til at kvinner velger å ta abort. Økonomisk utrygghet oppgis fortsatt av kvinner som en årsak. Og flere uttrykker også press fra barnefaren som årsak til svangerskapsavbruddet

Dåvøy ønsker at engangsstøtten til fødende utvides til 2G, drøyt 100.000 kroner.

Vil ha gratis prevensjon til unge voksne