Nytt

Unge Høyre mener staten bør finansiere prevensjon også til jenter under den seksuelle lavalderen, men møter motstand fra partiets helsepolitiske talsperson.

– Jeg tror ikke noen avstår fra sex fordi grensen for subsidiert prevensjon er 16 år. Og så lenge det ikke er tilfelle, bør også jenter under 16 år være en del av ordningen, sier Unge Høyres leder Sandra Bruflot, til VG.

I dag får jenter mellom 16 og 23 år gratis eller sterkt rabattert hormonell prevensjon, og regjeringen har åpnet for å utvide ordningen til 24 år.

– Det er vel og bra, men det er et paradoks at 24 år gamle kvinner, som kanskje står i full jobb, skal få gratis prevensjon, mens en 15-åring som går på skole må betale fullpris, sier Bruflot som ikke mener tilbudet bør ha en mindre grense.

– Jeg forstår dem som synes dette moralsk sett høres feil ut, men så lenge alternativet ikke er at de ikke har sex, for det er det ikke, så tenker jeg at dette er bedre enn å late som om de ikke ha det, sier hun til avisa.

Bruflot vil på Høyres landsmøte i helga jobbe for å få partiet med seg, men får motstand fra partiets helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland som mener det er problematisk å senke den nedre grensen.

– Fordi vi har en seksuell lavalder på 16 år, vil det være utfordrende å innføre utvidelser knyttet til formidling av hormonell prevensjon til jenter under 16 år, sier han i en epost til NTB.

– Subsidiering vil kunne bli oppfattet som en form for aksept av seksuell omgang som rammes av straffeloven, mener han.

Han mener man i stedet bør vurdere utvidet revisjonsrett til helsesøstre og jordmødre, slik at de kan forskrive p-piller til jenter under 16 år.