Feature

Motdemonstrasjonen mot Israel-sympatisører i Malmø søndag var langt mer aggressiv enn det mediene berettet. Takk for internett. Dette er ingen markering av et annet standpunkt, det er et forsøk på å drukne andre stemmer, hindre dem å komme til orde.

Er noen i tvil om hva som ville skjedd hvis ikke politiet var mannsterkt til stede? De aggressive oppnådde likevel sine mål. Vanlige mennesker tør ikke gå ut på gatene hvis det er for å delta i gateslag. Politikerne har tillatt at voldelige har fått overta demonstrasjoner og lar dem nå jage lovlige demonstranter vekk fra gatene. Det er den politiske mobben som overtar.

Det høres tydelige rop: Hitler är stor, Hitler är stor!

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også