I alle samfunn vil det være ekstreme elementer, men de vil i de fleste land og kulturer være i mindretall. Det gjelder også i islamske land og det gjaldt for såvidt også i Lenin/Stalin–Sovjet og Hitler-Tyskland. Dersom det gode flertallet sovner på vakt eller blir likegyldige til å forsvare sine verdier og vise motstand mot ekstremistene, vil det ikke gå lang tid før et mindretall av ekstremiser tar over makten. Det kan de gjøre gjennom psykologisk krigføring, anklager, beskyldninger vold og trusler av vold. Slik pasifiseres motstanderne.

Nidkjære fanatikere og ekstremister er ofte svært godt organiserte og dyktige til å utnytte befolkningens uvitenhet. Medier og undervisningsinstitusjoner blir viktige kamparenaer. De er eksperter i kunsten om å manipulere nyheter og vri på fakta. I Norge er det blitt venstreorienterte mediers spesialitet. Det jobbes også systematisk med å endre innholdet i alle tradisjoner, nasjoanle høytider, symboler og selve språket. Og det handler om å frata folket dets historiske bevissthet eller misbruke historien til egne formål. «Vår tids jøder…»

Bolsjevikene utnyttet kaoset i Russsland og lykkes derfor med å innføre sitt proletariske diktatur. Det ble tiår med vold, utarming, fangeleire, massedeportasjoner, indoktrinering og menneskelig forfall.

Hitler utnyttet det skjøre tyske demokratiet i Weimar-republikken for så å kunne avskaffe det. Det endte med forfølgelse, utrenskninger og bokbål. Etter hvert også menneskebål.

Islamistene i Iran krevde demokrati for å avsette Sjahens styresett. Når de endelig kom til makten tok de kål på sine samarbeidspartnere og nyttige idioter og innførte sitt presestyre. Forhatt av mange iranere men beundret av NRK-aktivister.

Islamistene i Tyrkia brukte demokrateit i kampen for å avskaffe det. De lykkes.
Islamistene i Egypt brukte demokratibevegelsen og den sosiale mobiliseringen i landet til å innføre et prestestyre med demokratiske midler. De kom nesten i mål, men ble avsatt i siste liten. Til Obamas store sorg.

I Norge finnes mange antidemokratiske venstrefascister som lenge ble holdt i sjakk av kulturen og befolkningsmajoriteten. De måtte derfor nøye seg med å drive psykologisk demoralisering av befolkningen gjennom skole, medier og politikk. De måtte jobbe under overflaten. Nå er demoraliseringen av den norske befolkningen kommet så langt og motstanden tilsvarende tilstrekkelig nedbrutt, til at rødegardistene endelig kan gå mer målbevisst og radikalt til verks. Nå feier de gjennom institusjonene og overtar dem en etter en. Endelig kan de avskaffe det demokratiet som de i mange tiår utnyttet for å komme til makten. Største fiende er ytringsfriheten. Den mektigste allierte i denne kampen er mediene og Big Tech. Sammen danner de Big Government. De konservative er for lengst nøytralisert og ryddet av veien.

Hitler tok makten i et Tyskland som lenge hadde vært preget av sekterisk (ideologsk) splittelse og polarisering og med vold og uro i gatene. Han lovde det tyske folk fred og frihet. Tilstrekkelig mange bet på agnet slik at han lykkes. De fikk det motsatte. Krig og ufrihet. Ikke med en gang, men litt og litt. I begynnelse rammet det meste jødene og kommunistene. Det kunne alt for mange leve godt med…

I Norge, USA og andre vestlige land har ikke polariseringen og uroen i befolkningen kommet nedenfra, men blitt påført dem gjennom medienes psykologiske krigføring og påtvungen politikk som flertallet av befolkningen aldri har gitt sin godkjenningsstempel. Ekstremistene har vært smarte og dyktige. De har jobbet både i det skjulte, gjennom sine politiske nettverk og ved hjelp av å omgå eller undergrave de formellene demokratiske kanalene. De har vært smarte og snakket befolkningen i senk eller paralisert mostanden gjennom å snakke med kløyvd tunge.

Hitler kunne «flyte» på kaos. Dagens rødegardister kan flyte på et kaos de selv har drevet frem. Splitt og hersk. Hitler kunne «flyte» på den utbredte frykten, volden og håpløsheten som hersket i Tyskland i mellomkrigstiden. Dagens rødegardisterhar derimot blitt nødt til å skape den for å kunne utnytte den til å ta over makten. Klimatrusler, rasismetrusler, pandemitrusler. Truslene introduseres som på samlebånd. Det samme gjør anklagene og fiendebildene. Det gjelder hele tiden å holde det psykologiske trykket oppe slik at befolkningen blir mentalt utmattet og ikke orker å reagere lenger.

Løgn, uvitenhet, intimidering og anklager er ekstremistenes fremste våpen. Det er dette som preget all politisk debatt i Norge i dag Det er dette som er status anno 2021. Og mer vil komme, for et folk som har glemt sin historie, er likegyldige til hatet som ikke rammer dem selv eller ikke lenger synes det er verdt å kjempe for de verdiene som samfunnet en gang var bygget på, er dømt til å måtte betale en høy pris.

 

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂