Sakset/Fra hofta

Det er ikke vanskelig å forstå av Torkel Brekkes artikkel om Tariq Ramadan at han tilhører den skolen av norsk tenkning som tror at kultursammenstøtet mellom Vesten og Islam etterhvert vil gå seg til, eller årne seg som i Fredrikstad (4 juni).

Men er det god nok grunn til å lage selektiv historieskrivning om framveksten av militant islam? Brekke avviser noen link mellom Hassan al-Banna og Al-Qaida, men etter drapet på al-Banna i 1949 var det Tariqs far, Said Ramadan,som ble den internasjonale arkitekten for Muslim Brotherhood og hjernen bak Islamic Center of Geneve 1961 samt Muslim World League i 1962.

Begge disse prosjektene utbredte en blanding av egyptisk fundamentalisme og saudisk wahhabisme i allianse. Når så Al-Qaid ble stiftet i 1988 hadde dette vært fullstendig utenkelig uten det ideologisk-religiøse nybrottsarbeid som Said Ramadan ledet på 60/70-tallet, Tariqs far som døde i 1995.

Jeg er klar over at det i Norge er korrekt å forstå så lite som mulig om militant islam,men jeg gjør et unntak for frisinnets hovedorgan.

Jan Hårstad

refusert av Dagbladet