Sakset/Fra hofta

Av Jan Hårstad Det er et rart moment ute og går nå om dagen. Vi har en norsk forsker som heter Brynjar Lia,ansatt i forsvaret,som er en av verdens fremste eksperter på islamsk terrorisme. Han har skrevet en bok som heter Architect of global Jihad, The Life of Al-Qaida Strategist Abu Musab al-Suri.(Hurst & Company,London, (2007)

Den kinesiske krigsteoretikeren Sun Zi, som levde 4-500 år før Kristus,skriver i sin bok Krigføringens Kunst at den aller,aller første forutsetning for å nedkjempe en fiende er å gjennomføre et dyptgående studium av fiendens tenkemåte,vesen og karakter.

Jeg er ikke spesielt ute etter Kjell Dragnes men norsk journalistikk på islamsk terrorisme i det hele, men siden Dragnes skriver å famlende og søkende om ting det går an å skaffe seg kunnskaper om, en liten bemerkning.

Dragnes mener å se at begrepet «vantro nasjon» «stemmer godt med al-Qaidas tenkemåte» som om dette var noe særegent for dem.(6/6)

Da Hassan al-Banna hadde grunnlagt Muslim Brotherhood i 1928 ble det snart laget et militært apparat,al-jihaz al-sirri, hvis målsetting var å likvidere vantro politikere som sto iveien for opprettelse av den islamske staten. Hassan al-Banna ble likvidert av den egyptiske etterretningstjenesten i 1949 etter at al-jihaz al-sirri hadde likvidert
statsminister Nuqrashi Pasha.

Senere ble det gjort drapsforsøk på Nasser fordi han var vantro, Sadat ble likvidert i 1981 fordi han var vantro og vantro Mubarek overlevde et attentat.

Militant islam ser verden som en kamp mellom dar al-harb (krigens hus hvor de vantro er) og dar al-islam( hvor Allahs troende er). Utfra dette synet oppstår verken fred eller harmoni før alle former for vantro er utslettet.

Som al-Suri skriver i Brynjar Lias bok: «Terrorizing the Enemies is a Religious Duty,and Assassinating their Leaders is a prophetic tradition.» (s.383) Med andre ord: militant islam er ikke opptatt av å finne på nye begreper,men å vende tilbake til det de oppfatter som Jihadismens røtter i Muhammeds praksis. Alt dette redegjør al-Suri perfekt for i Lias fabelaktige bok som få eller ingen tydeligvis har lest.

Jan Hårstad

Les også

-
-
-
-
-
-