Av Gunnar Nyquist

Huleboer-imaget til Al-Qaida slår sprekker. Frem står en moderne strateg og teoretiker, en vi i Vesten kan forholde oss til og forstå: Abu Mus’ab al-Suri. Han er alt det bin Laden ikke er.

Boken som ble lansert denne uken, «Architect of Global Jihad», er allerede blitt hyllet av The Economist og Washington Post, samt den franske islamforskeren Gilles Kepel. Forfatteren Brynjar Lia er Norges fremste forsker på islamistisk terror.

Lia avslører en forskers entusiasme for sitt spennende emne, en fascinasjon for denne hittil obskure skikkelsen. Al-Suri er en det er mulig å bruke vestlige, moderne begreper om, ikke en ortodoks, middelaldersk, religiøs fanatiker av typen bin Laden. Ifølge Lia er al-Suri en av jihadistenes fremste ideologer og strateger, den som introduserte «strategiske studier» som sjanger i de kretser, han er «en kritiker og dissident» som tør å ta et oppgjør med bevegelsens autoriteter, ikke minst bin Laden selv.

På omtalen i norske medier kunne man få inntrykk av al-Suri nærmest som en jihadist med et menneskelig ansikt, en det går an å snakke med. Men dette er ingen moderat skikkelse. Al-Suri sier eksplisitt at aksjoner må ramme mennesker i størst mulig grad. Når det gjelder aksjoner i Vesten, vektlegger han massedrap og sier det er viktig å gjennomføre aksjoner med store menneskelige tap, at massedrap i fiendens land er spesielt viktig.

Al-Suris bakgrunn er interessant. Han heter opprinnelig Mustafa bin Abd al-Qadir Sethmarian Nasar og har opptrådt under en rekke aliaser. Han deltok i Hama-opprøret i sitt hjemland Syria i 1982 i regi av Det muslimske brorskap, da regimet slo nådeløst tilbake og drepte minst 20.000 mennesker. Al-Suri skrev senere om hva som gikk galt i Hama. Noe av det som gjør at han skiller seg ut, er evnen og viljen til selvkritikk, til å innrømme feil.

Al-Suri bodde en tid i Spania, og flyttet til London (istan) i -94. En interessant episode: Han oppsøkte britiske Channel Four og ba dem lage en film fra Afghanistan. Britene bet på, og reiste og intervjuet bin Laden. Han dro selv til Afghanistan i -97 og etablerte sin egen treningsleir for jihadister samtidig som han skrev. Målet var å lansere en ny doktrine for jihad, som kom i 1992. Etter 9/11 var han på flukt, etter hvert med den fjerde høyeste prisen på sitt hode – fem millioner dollar.

Al-Suri er først og fremst teoretiker, og ingen typisk handlingens mann eller lederskikkelse. Han har integrert marxistisk teori i en jihadistisk ramme og har ingen motforestillinger mot vestlig tenkning. Han ble imponert over USAs militære teknologi, særlig etter rakettangrepene i -98.

På 90-tallet beskyldte han bin Laden for å leve i fortiden. Konflikten med bin Laden er interessant. Lia forklarer det på denne måten: De er begge store egoer. Al-Suri var uenig i måten Al-Qaida ble organisert og ledet på. I -98 ga han opp å få gehør hos bin Laden for sine synspunkter. Bin Laden ba ham ryke og reise. Al-Suri er mer en politiker, strateg og pragmatiker enn bin Laden. Han snakker om å inngå allianser med progressive krefter i Vesten som er imot USA.

Al-Suri snakker om at det som står for døren er åpne fronter eller borgerkrig. Av strategiske hensyn og sikkerhetshensyn må jihadistene slutte med permanente leire. Leirene må flyttes fra Afghanistan og ut i hver by og landsby. Han går inn for en desentralisert jihad. Han har som mål at jihadistbevegelsen skal bli en massebevegelse. Foruten den harde kjerne må jihadistene ha egne frontorganisasjoner som driver med propaganda. Målet må være å få maksimal politisk uttelling for aksjoner.

Jihad må organiseres etter følgende mønster: Det må ikke være forbindelser fra grunnplanet opp til ledelsen. Autonome celler må dannes med et felles mål og ut fra en felles ideologi og doktrine. Det må satses på utdanning og opplæring. Uten internett ville ikke den globale jihad vært mulig. Erfarne cellebyggere må hjelpe til om nødvendig.

Al-Suri sier at bevegelsen alltid må ha politiske mål for øyet. Det handler for det første om å få slutt på den vestlige «okkupasjonen» av islamske land (korsfarerne okkuperer våre hellige steder og stjeler oljen vår, sier han), dernest å styrte regimene i den islamske verden og til slutt opprette en islamsk stat og kalifatet.

Al-Suri ser det som viktig å skreddersy mediebudskapet ut fra hvem mottakeren er. Han mener at jihadistenes mediestrategi har vært en katastrofe.

Al-Suri skal ha blitt arrestert i Pakistan i 2005 og trolig overlatt til amerikanerne, og hans oppholdssted er ikke kjent. Men hans innflytelse er stor, og hans omfangsrike bøker ligger ute på nettet, og er både teoretisk, strategisk og praktisk veiledning for jihad. Hovedverket er Global Islamic Resistance Call på 1600 sider. To kapitler fra denne er oversatt og kan leses i Lias bok.

brynjar.lia.jpg

Architect of Global Jihad: The Life of Al Qaeda Strategist Abu Mus’ab Al-Suri (Hardcover)
by Brynjar Lia (Author)

Ny bok fra FFI-forsker Brynjar Lia

The brains behind the bombs