Sakset/Fra hofta

En ny meningsmåling viser at mer enn totredjedeler av Hollands befolkning sier nei til å oppta Tyrkia med sine 72 millioner innbyggere i EU. Kun 28 prosent støtter et tyrkisk medlemskap.

Tyrkia innledet de omstridte forhandlingene med EU i 2005, men foreløpig er forhandlingene lagt på is av EU, blant annet på grunn av at Tyrkias manglende anerkjennelse av EU-landet Kypros. Europeernes motstand mot Tyrkias vei inn i EU har steget i mange land de siste årene. Flere mener at forhandlingene med Tyrkia kan ha vært en medvirkende årsak til at både franskmenn og hollendere i 2005 stemte nei til EU`s forfatningstraktat.

Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, som tiltræder i dag, har direkte sagt, at Tyrkiet aldrig kommer ind i EU, mens han er præsident. Samtidig er både franskmænd og østrigere blevet lovet en folkeafstemning om Tyrkiets optagelse. Tyrkiet kan tidligst komme ind i EU i 2014.

Meningsmålinger foretatt av EU`s opinionsinstitutt, Eurobarometer, i fjor viser at et flertall av innbyggerne i samtlige 27 EU-land er negative til å oppta Tyrkia som medlem. Bare 39 prosent av EU`s 490 millioner borgere er positive til medlemskapet.

Jyllandsposten: Holland – Massiv modstand mod Tyrkiet i EU