Nytt

De greske politikerne lyktes heller ikke i går med å stable på bena en regjering i det kriserammede landet. Etter partiledernes resultatløse forhandlinger i nærvær av president Karolos Papoulias — en krigshelt som også hadde den tvilsomme fornøyelsen av å ta imot den til tider nazihilsende lederen for Golden Dawn Nikos Michaloliakos — øker sannsynligheten for at det går mot snarlig nyvalg.

De konservative og sosialistene er tilhengere av presidentens forslag om en nasjonal samlingsregjering med et mandat av to års varighet som skal reforhandle gjeldsbetingelsene med EU, pengefondet og den europeiske sentralbanken. Men venstreradikale Syriza var ikke med på notene.

En fersk meningsmåling viser at 78 prosent av grekerne ønsker at Hellas skal forbli i euroen, men resultatet av stemmegivningen deres er altså at man ikke får utnevnt en regjering som er villig til å godta EUs betingelser for videre medlemskap i eurosonen, hvilket risikerer å bli ensbetydende med at de må forlate den. Og med mindre de stemmer svært annerledes i det valget som måtte komme etter at forhandlingene om ny regjering eventuelt strander for godt, vil denne situasjonen vedvare.

Denne paradoksale adferden kan tolkes som om grekerne fortsetter å spille et slags game of chicken med EU.

Denne livsfarlige leken består i sin opprinnelige form altså i at to biler begynner å kjøre mot hverandre ved høy hastighet. Den som viker først er chicken, den andre har vunnet. Viker ingen, vil begge dø i sammenstøtet.

EU kjører på med å insistere på harde kutt, og grekerne kjører på ved å si nei til kuttene i håp om at EU viker, slik at sammenstøtet, altså landets uttreden av euroen, ikke skjer. Mens Europa holder pusten i eurosamarbeidets ellevte time, får altså denne makabre leken utspille seg med resten av verden som nervøse og perplekse vitner.

Sannsynligheten taler for at EU viker først. For det er de færreste som er tjent med at Hellas forlater fellesvalutaen, og normalt vil den med størst makt og dertil hørende ansvar også opptre mest varsomt. Hellas er kommet til et punkt hvor landet har mye mindre å tape enn resten av EU.

At man ikke i kulissene har lyktes i å unngå dette teatret, må være det nye årtusenets største diplomatiske fiasko.

 

Corriere della Sera: Grecia, la sinistra radicale sbatte la porta