Nytt

EU har endelig tatt signalet fra omverdenen om å gjøre noe for å avverge en euro-kollaps. Men det skjer til en høy pris. Trolig vil Hellas forlate euro-sonen.

Hva det vil utløse, vet ingen.

Financial Times avslørte igår at Tyskland har foreslått at det skal utnevnes en budsjettkommissær på EU-nivå med full veto-makt over skatter og budsjetter i landene som må ha krisehjelp. I første rekke Hellas. Hellas forhandler om å få en ny pakke på 100 milliarder euro. Det får landet kun hvis det godtar det nye kravet om å underkaste seg den nye budsjettkommissæren. Med andre ord vil Hellas oppgi sin selvstendighet.

Dette er integrasjon på tysk, og det har allerede utløst et ramaskrik i Hellas.

In an angry reaction from the Greek government, the education minister, Anna Diamantopoulou, a former EU commissioner, slammed the idea as «the product of a sick imagination» in an interview with local television.

Angela Merkel viser med et slikt forslag at hun ikke har forstått noe av historien, og hvordan det påvirker grekernes syn på Tyskland.

Hellas er allerede så hardt presset at nye innskjæringer, og oppgivelse av selvråderetten, utløser en reaksjon, et vilt opprør. Selvrespekten er det siste grekerne har igjen. Hvis tyskerne tror de kan tukte grekerne i en presset situasjon viser de at de ikke forstår noe av hva Europa handler om.

Europa er mer enn budsjetter og økonomi. Regnskapsmessig og monetært har Merkel rett: hvis eurosonen skal fungere og overførsler skje fra rike til gjeldstyngede land, må det være samme disiplin over alt.

Men grekerne har allerede skåret til benet. Det finnes ikke mer fett, nå går det på muskelmassen løs. Høyt kvalifiserte grekere rømmer landet i hopetall, og de drar langt av gårde, til land som Australia.

Selv USAs finansminister Timothy Geithner er bekymret for virkningen av nedskjæringene på vekstmulighetene.