Hellas skal få mer hjelp, nærmere bestemt 159 milliarder euro, på toppen av de 110 man fikk i mai. Men grekerne må gi avkall på nasjonal kontroll. Den har Hellas i realiteten mistet for lengst. Grekerne er i långivernes hender.

Angela Merkel og Nicolas Sarkozy hamret ut en avtale som kan redde eurosonen: Hellas føres gjennom en styrt konkurs, og ikke-statlige långivere må ta et tap på 37 milliarder over tre år. Det var en betingelse Merkel satte, at private långivere måtte bære noe av byrden.

Avtalen man kom frem til, er omfattende. Man tar også ansvar for gjeldssituasjonen i de såkalte PIIGs-landene. Renten på deres gjeld settes ned til 3,5 %. Samtidig opprettes et stabliseringsfond på 440 milliarder euro, som Brussel kan benytte til å avverge nye kriser. Man kaller fondet et EUs pengefond og sammenligner med IMF.

Tredje trinn er antydninger om at man styrer mot en felles finanspolitikk for EU: Brussel vil bestemme budsjettene og skattene. Dette må til hvis eurosonen skal fungere. Ellers risikerer man nye «Hellas» om noen år.

Brussel og stormaktene benytter med andre ord krisen til fordypning av samarbeidet. Det gjelder i første omgang bare de 17 landene i eurosonen.

Det kan føre til en tospors-EU: en gruppe land som arbeider tettere sammen enn de andre. Storbritannia står som kjent utenfor eurosonen. Der var reaksjonen at en styrking av euroen er en god ting, og Nick Clegg sa Storbritannia må glede seg over styrket samarbeid. David Cameron er neppe like begeistret, og fordypningen, hvis den vedtas, blir en utfordring for London. Det er allerede bekymring i City for at Storbritannia blir stående utenfor.

Men det store spørsmål på kort sikt er: Holder redningspakken? De to pakkene dekker bare en firedel av grekernes gjeld. Hvis usikkerheten igjen melder seg, er stabiliseringsfondets 440 milliarder euro bare småpenger. Vil det være politisk vilje til å la skattebetalerne i andre land dekke regningen i det uendelige?

Greece to default as eurozone agrees €159bn bailout
Greece set to lead the eurozone’s first-ever default as deal paves way for economic integration.

Eurozone leaders hail leap towards economic union
European leaders thrashed out an agreement to save the stricken euro last night, with a major step towards a full economic union in which taxpayers in rich nations would cover the spending of poorer ones.

 

Les også

-
-
-
-
-
-
-