Nytt

Imamer nektet å spille fotball med norske prester hvis kvinner deltok. De var redd for fysisk nærkontakt. Lange bukser og genser hjalp ikke. Mellomkirkelig råd ga etter og spiller uten kvinner. Lagkaptein Trond Bakkevig trakk seg i protest, melder Vårt Land.

Kampen er berammet til Tøyen-parken lørdag ettermiddag og er ledd i den religiøse dialogen med det treffende navnet «skulder ved skulder». Imamene ville ikke være skulder ved skulder med kvinner.

Tilbud om genser og langbukse hjalp ikke. Man tenkte på basketball, der spillerne ikke kommer i kontakt. Men fredag ettermiddag kom beskjeden: det blir fotball, men uten kvinner. Det ble for mye for lagkaptein Bakkevig.

I utgangspunktet var imamene skeptiske til å spille mot kvinner, men første beskjed fra Mellomkirkelig råd til de kvinnelige prestene, var at det gikk greit å spille, så lenge de hadde på seg genser og lange bukser.

Torsdag fikk Kjersti Østland Tveit i Sagene menighet, som skulle delta på prestelaget, kontrabeskjed fra rådgiver Svein Thore Kloster i Mellomkirkelig råd: Imamene trekker seg hvis ikke kvinnene trekker seg fra prestelaget.

– At imamer nekter å spille fotball med prester er ingen nyhet. Men at mellomkirkelig råd, når de får denne beskjeden likevel gjennomfører kampen uten kvinner… De lager et arrangement der de er med og diskriminerer kvinner. Så langt har likestillingen kommet i Den norske kirke, utbryter en opprørt Østland Tveit til Vårt Land.

Risiko for fysisk kontakt

Da nyheten nådde lagkaptein Trond Bakkevig, reagerte han ved å ta kontakt med Mellomkirkelig råd.

– Jeg valgte å trekke meg, fordi et prestelag uten kvinner ikke vil representere presteskapet i Oslo, og fordi jeg som prost har et ansvar for å ivareta helheten i Oslokirken, sier Bakkevig til vl.no.

Årsaken til at imamene ikke ville spille med kvinnene, var risikoen for å komme i fysisk kontakt med dem i løpet av kampen.

Prest Kjersti Østland Tveit sier hun fikk beskjed om at det var for tidlig med kvinnelige fotballspillere. Kanskje det kunne bli aktuelt om fem år, var beskjeden hun fikk. Hun synes det er utrolig at Mellomkirkelig råd ga etter.

– Konsekvensen er at dette blir handlende om kvinneprestmotstand. Beskjeden jeg fikk var at i år var ikke tiden moden for at kvinner kunne spille, men at den kanskje var det om fem år. Da mener jeg at man må la være å ta den fotballkampen i år, og heller bare holde seg til dialogen. Så kan vi kanskje sparke fotball sammen – både imamer og kvinnelige og mannlige prester, sier Østland Tveit til Vårt Land.

Kvinneprester får ikke spille fotball