Kommentar

Filmregissør Line Halvorsen har laget dokumentaren «USA mot Al-Arian», som handler om professor Sami Al-Arian som i 2003 ble tiltalt for tilknytning til terrororganisasjonen Palestinian Islamic Jihad (PIJ). Dokumentar-skaper Halvorsen retter skarp kritikk mot det amerikanske rettsvesenet, og er personlig overbevist om Al-Arians uskyld. Filmen hadde premiere 23 februar, og en samlet norsk presse – med noen få hederlige unntak – har ukritisk gjentatt Line Halvorsens påstander om at Al-Arian sitter fengslet uten lov og dom.

Imidlertid forholder fakta seg noe annerledes enn Halvorsen hevder. Det forelå flere tiltalepunkter mot Al-Arian, og etter et forlik med amerikanske myndigheter erklærte Al-Arian seg skyldig i ett av tiltalepunktene mot at åtte andre ble droppet. Detaljene rundt forliket ble offentliggjort i april 2006. Al-Arian erklærte seg skyldig etter tiltalepunktet som omfattet bidrag til terrororganisasjonen PIJ, som har stått bak en rekke selvmordsangrep i Israel. Dommen lød på 57 måneder i fengsel. Mesteparten av dommen er allerede sonet, men i november 2006 ble Al-Arian igjen dømt – denne gangen for forakt for retten etter at han nektet å vitne i en annen sak. Den siste dommen kan bidra til ytterligere soning.

Til tross for at dette er alminnelig kjente og tilgjengelige opplysninger, er påstanden om at Al-Arian sitter fengslet uten lov og dom i USA usedvanlig populær i norsk presse. Så populær at få journalister har tatt seg bryet med å referere enkle fakta i sine anmeldelser av Line Halvorsens dokumentar. Man kunne fristes til å spørre hva en så uredelig omgang med sannheten kan komme av?

Jan Arild Snoen har i en artikkel på Minerva online foretatt en oppsummering av diverse journalisters utenomrettslige, og hittil offentlig ukjente, frifinnelse av Al-Arian i forbindelse med anmeldelse av Halvorsens personlige dokumentar:

Adresseavisens Ole Jacob Hoel går rett på sak:
«Rettssaken varte i seks måneder, og professor Al-Arian ble blankt og enstemmig frikjent på de aller fleste og alle de mest sentrale tiltalepunktene, i resten var det dissens i juryen. Men frifinnelse var tydeligvis ikke nok. Han er ennå ikke sluppet fri.»

NrK`s Jan Ravnestad og Jane Elin Brattland bidrar med:
«Men myndighetene hadde ikke bevis, og han ble frikjent. På grunn av antiterrorloven sitter han fremdeles i fengsel.»

Aftenpostens Lars Ditlev Hansen:
«Sami Al-Arian ble frikjent for terroristanklagene i USA, men ingen vet når professoren slipper ut av fengsel.»

Dagsavisens Reidar Spigseth:
«USA holder den terrortiltalte Sami Al-Arian i fengsel, selv om han er frikjent i amerikansk rett.»

Dagsavisens Espen Svenningsen Rambøl følger opp med:
«At han beviselig er uskyldig for anklagene anses bare som en formalitet.»

VG`s Jon Selås skriver:
«Selv om han ble frikjent av en jury etter en langdryg rettssak, sto det i dommerens makt å se bort fra juryens kjennelse, og pakke Sami Al-Arian vekk i streng fengslig forvaring. Der han for øvrig fortsatt er.»

Line Halvorsens dokumentar må uten tvil være usedvanlig god og overbevisende all den stund et så stort utvalg journalister og respektive media tilsynelatende har gått glipp av betydelige og relevante opplysninger som at Al-Arian faktisk erklærte seg skyldig, og at det foreligger en rettskraftig dom. Informasjonsflyten kan sies å være ganske stor, så det er neppe enkelt å holde oversikten til enhver tid.

For det er vel ikke kommet dit hen at journalistkorpset i Norge fullstendig mister gangsynet når de får anledning til å kritisere USA?

Minerva: Dømt i USA, frikjent av norsk presse