Nytt

Av Arnt Folgerø:

-Grunnen til alle synder er synet, skal en 54 år gammel mann fra Libanon ha sagt etter å ha stukket tommelfingrene sine i øynene på den tidligere kona si slik at hun ble helt og varig blind.

– Du er blind, og du fortjener det, sa mannen under utøvelse av udåden. Den ble begått etter at mannen fikk vite at kona hadde vært sammen med en annen mann. Den 54 år gamle mannen er tiltalt for udåden, og saken hans er nå til doms i Oslo tingrett.

I sin prosedyre i saken omtalte aktor, statsadvokat Elisabeth Jordan Ramstad, handlingen som usedvanlig, rystende, grotesk, ondskapsfull og gjort med overlegg.
-Dette var en gjennomtenkt og planlagt handling. Det gikk 14 dager fra han fikk vite hvem kona hadde vært sammen med, til han skadet henne, sa aktoren i sin prosedyre.

Paret kom i sin tid fra Libanon som FN-flyktninger. Mannen skal i perioden fra 2006 til 13. august i fjor, da forbrytelsen skjedde, ha kommet med trusler om å drepe kona. Han skal blant annet, ifølge aktor, ha truet henne på livet etter en reise med drosje i Oslo fordi han mente at kona hadde et forhold til drosjesjåføren.

Paret bodde hver for seg da mannen i august i fjor skal ha kommet inn i leiligheten ved å bruke navnet til den nye kjæresten hennes da han ringte på og meldte seg gjennom dørtelefonen hennes. Ifølge fornærmedes politiforklaring skal mannen først ha prøvd å kvele henne. Etterpå holdt han en hånd på hver side av fornærmedes hode og trykket tommelfingrene med stor kraft inn i øynene hennes slik at hun ble blind. Den fornærmede ringte politiet selv om hennes tidligere ektefelle hadde truet med å drepe henne dersom hun varslet politimyndighetene. Han satt hjemme hos seg selv og spiste frokost avslappet da politiet oppsøkte ham om morgenen den 13. august.

Mannen har fra første stund erklært seg uskyldig i saken. Han har flere ganger sagt at det må være en annen og ukjent person som begikk den fysiske skadehandlingen mot fornærmede. Etter at aktor og forsvaret hadde avslutten sine prosedyrer i saken, fikk mannen ordet til en avsluttende kommentar, noe som er vanlig i straffesaker. Der sa han at han elsket sin kone, og at hun elsket ham. Da hun krevde skilsmisse, svarte han at det var greit.

-Det var jo hun og hennes familie som rådde over hennes kropp, sa han ifølge en av rettens to tolker, som hadde jobben med å simultanoversette partenes prosedyrer fra norsk til arabisk for den tiltalte.

Aktor Jordan Ramstad la i retten ned påstand om 10 års forvaring av mannen og begrunnet det med at han har sagt at han ville ta livet av sin tidligere kone dersom hun varslet politiet etter det han hadde gjort mot henne.

– Fornærmede er fortsatt livredd for at tiltalte skal løslates. Det samme er parets datter som frykter at faren skal fullføre det han sa han skulle gjøre dersom hun varslet politiet, sa Jordan Ramstad i sin prosedyre i Oslo tingrett. Hun viste også til sakkyndige uttalelser om at tiltalte er lett krenkbar, han har lav voldsterskel, mangler skyldfølelse og er manipulativ, noe som peker i retning av en psykopatisk personlighet. Og sjansen for at slike personer skal endre seg, er bortimot null, påpekte hun.

Tiltaltes forsvarer, advokat Eldbjørg Håkonsen Martinsen, viste i sin prosedyre til de strenge beviskravene som gjelder i norsk rett.

-Det er ikke funnet et eneste teknisk bevis for at tiltalte har vært i fornærmedes leilighet, sa Håkonsen Martinsen i tingretten. Hun viste også til at fornærmede hadde vært innlagt på psykiatrisk klinikk og hadde brutt med sin norske kjæreste før gjerningstidspunktet. Fornærmede hadde hatt kjæreste siden 2006 og hadde bedt de to barna om ikke å si det til faren. På gjerningstidspunktet bodde barna hos faren, og mora var, ifølge forsvarer, lei seg for at de ikke ville bo hos henne.

-Datteren har i retten forklart at det ikke var alvorlig vold mellom foreldrene. Og mora har prøvd å påvirke barna til å sverte faren. Påtalemyndigheten bygger sin sak i stor grad på fornærmedes forklaring uten tekniske bevis fra fornærmedes leilighet, sa Håkonsen Martinsen i retten og ba om at hennes klient frifinnes.

-Fravær av bevis er ikke det samme som bevis for fravær, sa aktor, Jordan Ramstad, i en replikk etter forsvarers prosedyre.

I en samtale med document.no etter prosedyren, uttrykte aktor forundring over at ikke mediene var til stede under rettssaken. Undertegnede sa da at det ikke er så rart dersom man vet hvordan mediene fungerer og hvordan de norske medieelitene tenker. Rettssaker som kan diskreditere våre nye landsmenn er ikke populære i SV-staten Norge. Man kan jo heller si det er merkelig at det finnes haugevis med folk i dette landet med embetseksamen og doktorgrader som skjønner seg på juss og alskens andre fag, men ikke skjønner hvordan mediene fungerer. Og det kan jo skyldes at det ikke er noen som forteller dem det, eller at de ikke gjennomskuer sin egen ideologi og konsekvensene av den.

Og på Etterstad i Oslo sitter det ei mor som ble blindet fordi hun ville skilles.

Les også