Borgarting lagmannsrett skal avgjøre om det var riktig å dømme en norsk-syrisk fembarnsfar til 7,5 års fengsel for terrorforbund og deltakelse i IS.

-39-åringen har anket dommen Oslo tingrett avsa i fjor høst.

– Min klient anket fordi han mener seg uskyldig dømt for terrorisme. Jeg støtter ham fullt og helt. Terrorforbundsposten i særdeleshet bunner i en konstruksjon mer enn i harde fakta og riktig juss, sier 39-åringens forsvarer, Nils Christian Nordhus, til NTB.

Han sier at hans klient vil nekte straffskyld etter tiltalen når rettssaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

– Han har forklart at han ikke dro til Syria for å krige, men for å bo og arbeide der sivilt, sier Nordhus.

Tok med kone og fem barn til Syria

Mannen reiste i august 2014 fra Senja til Syria sammen med sin daværende norske kone og fem barn. I Syria ble kona og de fem barna plassert i et hus med andre kvinner og barn, mens mannen ifølge tiltalen ble sendt av IS til en treningsleir i Raqqa.

Ankesaken Borgarting lagmannsrett skal behandle, omfatter imidlertid ikke spørsmålet om frihetsberøvelse av mannens kone og deres fem barn. Det er en separat sak som skal behandles i Senja tingrett.

– Min klient vil gjerne ha denne saken avgjort også, men den er stilt i bero inntil videre, av grunner vi ikke har fått opplyst, sier Nordhus.

I denne saken ble mannen først frikjent i Senja tingrett, men opphevelsen ble satt til side av Hålogaland lagmannsrett. Ny tiltale ble tatt ut av for et drøyt år siden.

Terrorforbund

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett omhandler terrorforbund og deltakelse i ekstremistgruppen IS. 39-åringen ble i Oslo tingrett dømt for begge deler.

– Retten har basert seg på de gjennomgåtte forklaringene og øvrige bevisene og kommet til at det er bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte i løpet av perioden han oppholdt seg i Syria, inngikk avtale med IS om å begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, heter det blant annet i dommen fra tingretten.

Det vises også til at tiltalte, mens han var i Syria, deltok i ISŽ opplærings- og treningsprogram, herunder våpentrening. Han fikk også undervisning i sharialovene.

Vende hjem

Nordhus viser til at 39-åringen har bodd det meste av livet sitt i Syria og at han ønsket å vende hjem igjen.

– Han har innrømmet at han lot seg fascinere av IS. Men det som er viktig å understreke, er at selv om retten skulle legge til grunn aktors uriktige påstand om at han ville kjempe for IS, betyr det likevel ikke at han har inngått terrorforbund. Han vendte hjem fra Syria etter et par uker, og fikk derfor verken tid eller anledning til å inngå noen avtale om å begå terrorhandlinger, sier Nordhus.

39-åringen har sittet i varetekt siden rettssaken i tingretten, avbrutt av en periode der han sonet en tidligere dom.

Borgarting lagmannsrett har satt av ni dager til ankesaken.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂