Nytt

Alajami figurerer i flere propagandavideoer publisert av Jabhat Al Nusra. Skjermdump fra video.

Libaneseren Fadi Bassam Alajami (36) møter tirsdag i Borgarting lagmannsrett, tiltalt for terrorforbund og deltakelse i en terrororganisasjon.

I mai i år dømte Oslo tingrett mannen til fengsel i elleve og et halvt år for deltakelse i terrororganisasjonen Jabhat al-Nusra. Det var den strengeste dommen som er avsagt i en sak om terrorforbund.

– Det er riktig ettersom domfelte hadde en ledende rolle i en terrororganisasjon over flere år, sa statsadvokat Frederik G. Ranke til TV 2.

Stillbilde fra en video hvor 36-åringen i avhør har innrømt at han talte til forsamlingen for å styrke kampmoralen.

Alajami anket både skyldspørsmålet, lovanvendelsen og straffutmålingen.

Fadi Bassam Alajami ble siktet i september 2017. Tidligere samme år hadde han søkt om asyl i Norge. Han kom til Norge fra Syria, men er libanesisk statsborger.

I Norge levde han en tilsynelatende rolig tilværelse. På sosiale medier publiserte han bilder av norsk natur, av at han bowlet, fløy med Widerøe, satte poteter og lagde mat.

Det er funnet titalls videoer der Fadi Bassam Alajami bærer våpen, deltar i kamp og holder propagandataler.

I 2015 og 2016 hadde Alajami en sentral rolle i propagandamaterialet til terrorgruppa Jabhat Al Nusra. Han har erkjent at han er deltaker i flere videoer, men hevder han ble tvunget til å delta.

Lagmannsretten skal foreta en full ny prøving av saken. Mannen anker fordi han mener dommen i for liten grad drøfter om Norge egentlig har domstolsmyndighet i saken.

– Videre er dommen for streng, sett hen til tiltaltes rolle og bidrag til sakens opplysning. Denne saken hadde neppe kommet til domstolen om det ikke hadde vært for at han forklarte seg som han gjorde til norsk utlendingsmyndighet, sa hans forsvarer Brynjar Meling da dommen falt.

Mannen hevder han er statsløs palestiner fra Libanon. Påtalemyndigheten mener han har vært feltkommandant for terrorgruppa Nusrafronten i Syria. Organisasjonen er tilknyttet al-Qaida og ble terrorlistet i 2013.

Norske myndigheter og NRK har funnet flere videoer der mannen er med. I to av dem omtales han som en feltkommandant. Han blir intervjuet i flere av videoene og fremstår som en lederskikkelse. Han er også avbildet med våpen.

Saken skal opp for lagmannsretten tirsdag 5. november og er berammet fram til 22. november. (NTB)

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Les også