Høyesterett skal behandle anken fra den såkalte IS-kvinnen som ble hentet til Norge fra Syria med sine to barn i 2020.

Det skriver Høyesterett i en pressemelding onsdag.

– Saken gjelder om pass av barn og husarbeid i Syria kan regnes som straffbar deltakelse i terrororganisasjon, skriver de.

Tiltalte har anket både over lovanvendelsen under skyldspørsmålet, lagmannsrettens saksbehandling og straffeutmålingen. Påtalemyndigheten kom med motanke over straffeutmålingen, herunder lovanvendelsen under straffespørsmålet. Begge anker er tillatt fremmet av Høyesteretts ankeutvalg.

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus sier til NRK at han er fornøyd med ankeutvalgets avgjørelse.

– Vi mener det er riktig og nødvendig at Høyesterett har besluttet å ta inn saken til behandling, sier han.

Den 31 år gamle kvinnen ble i lagmannsretten dømt til to og et halvt års fengsel for IS-deltakelse, noe som var ett år kortere straff enn det hun fikk i tingretten. Påtalemyndigheten var uenig i lagmannsrettens vurdering om at kvinnen var delvis offer for menneskehandel mens hun var i Syria.

Kvinnen anket ifølge Nordhus fordi hun mener det å være «ektefelle, husmor og barnepasser» ikke kan sies å være deltakelse i IS.

– Enda vanskeligere er det for henne å godta resultatet når lagmannsretten mener at hun i mesteparten av tiltaleperioden ble utnyttet som offer for menneskehandel, sa Nordhus til NTB da dommen i lagmannsretten falt i april.


Les også:

Dagbladet: – Jo lenger de blir i Syria, jo farligere blir de – hent dem hjem

Og denne:

IS-brudene som er igjen i Syria er de mest ekstreme

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.