Kommentar

Religiøse tabuer som forårsaker problemer i hverdagen er også kjent fra andre europeiske land, og USA. Stadig flere blinde klager over at det er vanskelig å få den transporten de har krav på fordi de har med førerhund. I Minnesota startet det med «urene» dyr, for å bli utvidet til passasjerer som hadde kjøp alkohol i taxfree. Man argumenterte med at muslimske sjåfører ikke kan frakte alkohol. Man søkte først å løse interessekonflikten med at sjåfører som avviste en passasjer på bakgrunn av egen religiøse overbevisning måtte stille seg bakerst i køen. Men dette ga inntektstap. De religiøse krav ble så forsøkt imøtekommet ved at drosjer heretter skulle ha to lys på taket, hvorav det ene skulle signalisere om sjåføren var villig til å transportere alkohol eller ikke. I tillegg kom rapporter om at mange drosjesjåfører nektet å kjøre transvestitter og homofile: skulle det innføres enda et lys på taket? Hva med kvinner uten slør?
Forsøkene på å imøtekomme kravene fra enkelte muslimske organisasjoner og drosjesjåfører opphørte da Minnesotas administrasjon ble klar over de mer problematiske konsekvensene. Det oppmuntret andre drosjesjåfører og muslimske organisasjonertil å uttale seg mot den religiøse markeringen i yrkeslivet. De anklaget Muslim American Society (MAS) for å oppkaste seg til talsmann på vegne av alle muslimer, mens de i virkeligheten gjorde livet vanskeligere for mange.