Kommentar

Det blir ikke noe bønnerom for muslimer på Oslo Gardermoen Lufthavn, foreløpig. De muslimske sjåførene er i harnisk etter at en enstemmig styre i Taxi-depot.

Dette er gammelt nytt fra uken som gikk. VGs Kadafi Zaman, som selv er muslim, sier det er full krig i Oslo Taxi. Muslimske sjåfører planlegger aksjoner i nærmeste fremtid, skriver Zaman. Norske drosjesjåfører skal være like fast bestemte på at det ikke skal bli noe bønnerom. Det kan gå på oppfatning av skille mellom religion og arbeid, vil vi tro. På manifestering av gruppetilhørighet på en arbeidsplass.

Men det var ikke vårt anliggende: mer å henlede oppmerksomheten på en annen historie om muslimske drosjesjåfører i Oslo. Der klaget blinde til Aftenposten over at det var nesten umulig å få drosje med førerhund. De muslimske sjåførene ville ikke ha en hund i bilen, for da ble de nødt for å rense den etterpå. For muslimer er hunder urene dyr.

Det tolerante synet vil at muslimer skal få be. Men eksemplet med hundene viser at problemet er vanskeligere: det dreier seg om en tro som støter an mot norsk væremåte. Bønnetime på jobben fem ganger om dagen kan oppleves anmassende. Men hvis troen også skal bestemme hvordan man gjør jobben, begynner det å bli innfløkt. De blinde er avhengige av at andre sjåfører stiller opp. Det sier seg selv at det er en uholdbar situasjon, som bryter med grunnprinsipper for offentlig transport.

Som kunde har du rett til å velge bil på en holdeplass, men det har ikke sjåføren, med mindre du er full eller på annen måte representerer en trussel.

Det er trist at Kadafi Zamans vinkling på denne konflikten rundt bønnerom er at et styremedlem av Oslo Taxi en gang gjorde et stunt på et nachspiel, og laget en penis av et bønnteppe. Det er overskriften.

Journalister er veldig dårlig på å gå under overflaten og spørre hvorfor de norske sjåførene reagerer så sterkt.

Hvis det norske sekulariserte samfunnet skal begynne å ta hensyn til troende muslimer, vil lignende konflikter melde seg uavlatelig: om rett til å kle seg annerledes, om bøker som er støtende på pensum. Dante plasser Muhammed i fjerde sirkel av Inferno. Det vil være støtende for muslimer. Skal vi da slutte å undervise i Den gudommelige komedie på skolene?

M