Nytt

Muslimske drosjesjåfører i Minneapolis som nekter å kjøre kunder med alkohol eller blinde med hunder risikerer strenge reaksjoner i fremtiden. Det er snakk om å miste bevillingen først for 30 dager og deretter for to år.

Det er Kommisjonen for storflyplasser som går inn for dette.
Sanksjonene gjelder også sjåfører som avslår korte turer til fordel for lange.

Mange av drosjesjåførene ved Minneapolis St. Paul International Airport er fra Somalia, og har en dogmatisk innstilling til alkohol og hunder. Leder av Muslim American Society of Minneapolis tolker også Koranen slik at den også setter forbud mot transport av alkohol. Han har foreslått merking av drosjene, men dette har ikke kommisjonen sans for.

Muslim cab drivers at Minnesota’s biggest airport are facing a possible crackdown for refusing to give rides to travelers carrying liquor or accompanied by dogs, an official said on Wednesday.

The Metropolitan Airports Commission has authorized a public hearing next month on a staff proposal to increase penalties for refusing fares, spokesman Patrick Hogan said.

A large number of taxi drivers in the area of the Minneapolis-St. Paul International Airport are Muslim Somali immigrants.

Many of them say they feel the faith’s ban on alcohol consumption includes transporting anyone carrying it. Some have also refused to transport dogs, both pets and guide dogs, saying they are unclean.

Under the proposal — which is also aimed at drivers who refuse to take short-haul passengers in favor of more lucrative long trips — a first offense would result in a 30-day cab license suspension and a second a two-year license revocation.

The public hearing, approved at a commission meeting on Tuesday, will be held February 27.

Hogan said the number of refused rides has fallen from about 77 a month early in 2006 to eight to 20 a month currently.

The decline is due in part to the government security ban on large quantities of liquid in carry-on baggage, but the staff felt the situation needed to be addressed for a variety of reasons, Hogan said.

Hesham Hussein, a spokesman for the Muslim American Society of Minnesota, said that group, in trying to work out a compromise last year, told the commission that Islamic law prohibits not only the drinking but the selling and transport of alcohol. He said the group said nothing about dogs and would not agree that a person with a seeing-eye dog should be denied a ride.

Blinde i Norge har også hatt problemer med å få skyss. Sjåførene stenger bilene så fort de ser en blind med hund på vei mot holdeplassen. Dette har plaget blinde, og departementet har sagt det er uforenlig med drosjebevillingen hvis man nekter å kjøre blinde med hund.

Islamsk Råd uttalte i den forbindelse at Koranen ikke forbyr omgang med hund. Det er hundens sekreter som er urene. Men det kan enkelt løses ved at bilen rengjøres foreslo Rådet.

Minnesota Muslim taxi drivers could face crackdown