Kommentar

Presset mot Danmark og Jyllands-Posten vekker motreaksjoner. Avisen France Soir trykker idag de 12 tegningene, i tillegg til en egenprodusert. Hansken er tatt opp av bloggere verden over, som ønsker å demonstrere at nettet er fritt.

Akkurat den konsekvensen hadde ikke utenriksminister Jonas Gahr Støre tenkt på da han roste norske redaktører for deres modenhet.

Presset om å straffe tegnerne og Jyllands-Posten får nå en rekyl, og det som startet som en lokal affære, kan bli en global kamp om ytringsfriheten. Hvordan brenne nettet?

Den franske avis France Soir valgte ondag at genoptrykke Jyllands-Postens 12 omstridte tegninger og bragte under overskriften «Ja, man har ret til at lave karikaturer af Gud» sin egen tegning hen over hele forsiden.
Tegningen viser en vred Muhammed sammen med andre profeter som Jesus og Buddha, og Jesus siger: «Lad nu være med at være sur, Muhammed, vi har alle sammen optrådt i karrikaturer.»

Under tegningen forklarer France Soir, at avisen genoptrykker Jyllands-Postens tegninger, fordi ingen religion skal have lov til at påtvinge sine dogmer på et demokratisk og sekulært samfund, hvor religion er en privatsag.

Fransk avis bringer Muhammed-tegninger