Irak fungerer i dag som rene laboratoriet for opplæring av jihad-terrorister. De venner seg til å drepe uten hensyn til sivile tap. Hva skjer den dagen disse menneskene vender tilbake, enten det er til land i Midtøsten eller Europa?

Det er det skremmende perspektivet sikkerhetsekspertene er opptatt av. Det bygger på erfaringene fra Afghanistan som ble en utklekkingsanstalt lenge etter at krigen mot Sovjetunionen var over.

Brynjar Lia tror det allerede kan finnes grupper eller celler i Norge og Skandinavia med tilknytning til jihadistene i Irak.

«-Irak er blitt en treningsarena for – og en kilde til – eksport av terror. Det skjer noe med dem som har vært med der; de har brutt barrierer ved å drepe, og det skapes en martyrdom-kultur. Spørsmålet er om de vil videreføre sin kamp i Europa, sier Brynjar Lia.

Han og kollegene ved FFI ser klare tegn på at Irak er blitt det altoverskyggende temaet på de radikale islamistenes Internett-sider.»

Bruken av internett til å spre voldsbudskapet er noe nytt. Selve volden ser ut til å være smittsom:

«Senest i fjor ble personer tilknyttet Ansar al-Sunna arrestert i Sverige.

Al-Zarqawis modus ved å skjære hodet av vantro, har spredd seg til resten av verden. Mannen som drepte filmskaperen Theo van Gogh i Nederland 2. november i fjor, hadde planer om å skjære hodet av offeret, men rakk det ikke.»

– Terrorstøtte fra norske grupper

Les også

-
-
-
-
-
-
-