Nytt

Ved avslutning av sin opplesning viste dommer Arntzen at domstolen har lagt til grunn at Anders Behring Breivik er blitt påvirket eller radikalisert av internett.

Det er et diskutabelt premiss.

Dommen aksepterer at Breiviks ideologi er rasjonell. Arntzen refererte Breiviks egen begrunnelse av invasjon av Europa, og at dette skulle gi ham en slags nødrett til å stanse en slik invasjon. Domstolen tilsidesetter dermed det som har vært den første psykiaterrapportens vurdering: at det bak denne ideologien ligger grenseløse voldsfantasier, og at det er disse som utgør kjernen i Breiviks univers. Det er disse fantasiene som gjorde at psykiaterne Husby og Sørheim mente han var utilregnelig. Dette – sammen med det faktum at politiet ikke har funnet noe bevis som underbygger påstanden om et Knights Templar, førte til at aktoratet la ned påstand om utilregnelighet.

Dette har retten valgt å se bort fra.

Domstolen har kjøpt argumentene til vitner som mener at Anders Behring Breivik har meningsfeller og er blitt påvirket av en antiislamsk tendens. Arntzen nevnte eksplisitt 9/11 og karikaturstriden som to hendelser som har bidratt til en slik antimuslimsk tendens. I forlengelsen av dette har det dukket opp konspirasjonsteorier, en av dem er Eurabia-teorien, at det skulle eksistere en hemmelig plan om islamisere Europa, som europeiske eliter er med på.

Retten ved Arntzen viste til at vitner som Lars Gule, Øyvind Strømmen, Matthias Gardell, Brynjar Lia mfl. har forklart hvordan et slikt miljø og en slik ideologi eksisterer.

Retten har da sett bort fra at Brynjar Lias forklaring på vesentlige punkt avvek fra de andres. Retten har også sett bort fra at de andre vitnene har hatt klare politiske motiv for sine forklaringer, motiver som de ikke har lagt skjul på, og som er åpenbare for offentligheten. Det later til at retten har kjøpt deres perspektiv. Det er forbausende. Dette er forsvarer Geir Lippestads linje: Breivik er politisk, og må forstås politisk. Breiviks voldsfantasier får dermed et rasjonelt preg. Det at de godtas som rasjonelle gjør det mulig å knytte dem til en politisk høyredreining som betegnes som ekstremistisk, uten nærmere definisjon. Offentligheten vet at personer som Gule og Gardell har meget brede definisjoner på hva som er ekstremistisk. Dette later ikke retten til å se eller være klar over. Spørsmålet om hvor representativ Breivik er, kom ikke opp under rettssaken.

Arntzen viste til at spørsmålet om tilregnelighet vil bli særlig behandlet i dommen.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også