– Skal det ikke skal være lov å si at islam er kvinnefiendtlig, dersom det viser seg at nesten alle muslimske kvinner har færre rettigheter enn menn, uavhengig av om det finnes et Koran-sted som forfekter likestilling?
– Jeg synes det er fordummende å snakke om islam som enten kvinnefiendtlig eller kvinnevennlig. Vi må se på hvordan dette praktiseres av ulike grupper og hvilke muligheter man har til å forbedre kvinnenes stilling i de ulike kontekstene. Dersom vi bare dunker muslimene i hodet med at de er kvinnefiendtlige, så risikerer vi at de muslimske kvinnene trekker seg unna debatten og føler seg nedverdiget.

Religionsforsker Berit Thorbjørnsrud mener vi må tenke på hensynet til kvinnene i Morgenbladet (2004)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂