Kommentar

De påstander Yngve Kvistad serverer om Theo van Gogh og hans morder i lørdagavisen, er så grove at VG eller Kvistad må gjøre rede for dem.

1. Kvistad påstår at morderen, Mohammed Bayeri, var/er sinnsyk. Det er en tungtveiende opplysning, som han bygger sitt resonnement rundt. Hvor har han dette fra?

2. Kvistad antyder at Theo van Gogh var nazist. Det kan ikke tolkes annerledes: «Denne van Gogh hadde mest brunt i paletten». Det er en meget alvorlig beskyldning. Jeg har ikke sett det antydet noe sted at han skulle ha slike tendenser. Tvertom.

Det er meget spesielt at Yngve Kvistad, som er en av VGs mest profilerte kommentatorer, bruken dagen for det som skulle vært muslimenes marsj mot vold og terror, til å kaste dritt på den dreptes minne. Omtalen av ham er så foraktelig at man heller må spørre hva slags bagasje Kvistad har.

Det har skjedd et politisk mord i Europa, og rystelsene er så sterke at de omsider også nådde Norge. Jeg synes Kvistads kommentar går Zahid Mukhtars overtramp en høy gang. Men se om det er noen kolleger som kommer til å ta det opp!

Norge har nå PEN-foreningen, Fritt Ord, litterære festivaler i fleng. Til og med Bjørnson-festivalen er blitt en stiftelse for ytringsfrihet. Vi har fått Abel-prisen, og nå Holberg-prisen. Vi vil synes, være med. Men betyr det noe? Mener vi noe med det vi gjør, eller er det bare tom form? Jeg er redd svaret er ja.

Hvis de kulturarbeiderne som gjorde et stort nummer av Fallacis bok, skulle hatt noen som helst troverdighet, måtte de reagere desto sterkere over det kollegene i VG har satt på trykk. Posisjonen som kommentator i Norges største avis, innebærer et stort ansvar.

Kvistad har levert gode argumenter for de kreftene som ønsker å bagatellisere drapet, eller endog forstå det.

Som journalist føler jeg yrkesetisk forpliktet til å si fra når en kollega ikke forsvarer ytringsfriheten, men tvertom presenterer argumenter som innebærer et forsvar for dens fiender.

Ikke rart at den norske politiske eliten vandret nesten alene gjennom Oslos gater lørdag kveld.

Les også

-
-
-
-