Gode krefter har fått Dagbladet til å trykke Ayaan Hirsi Alis minneord om Theo van Gogh på ettårsdagen for drapet. Men hennes budskap ble for sterkt: Dagbladet tar avstand fra hennes syn på lederplass:

Det var ikke islam som tok livet av Theo van Gogh

Det er noe ubehjelpelig over denne konklusjonen, som om de ikke har forstått Hirsi Alis artikkel. Bortforklaringene var mange, både i Nederland og Norge: Drapsmannen Mohammed Bouyeri var offer for fattigdom og utstøtelse, moren var død, han hadde falt som offer for ekstremister osv. VGs Yngve Kvistad fant det for godt å skrive at Theo van Gogh «hadde mye brunt på paletten». Men utover de individualistiske betraktningene skilte det seg ut to syn på islam. Det ene er at islam er tatt som gissel av ekstremister, som bruker religionen til sine formål. Dette var en «progressiv» oppfatning for et par år siden. Nå har mange gått over til å mene at det er islam som må reformeres, og at islam i sin nåværende form betyr konflikt når den skal praktiseres i et moderne samfunn. Det er konfliktens kjerne, sier Ayaan Hirsi Ali. Det er en grunnleggende, radikal kritikk. Det er et syn som har modnet, etter som man ser alle konfliktpunktene:

Ayaan Hirsi Ali bruker Bouyeris tale i retten som bevis på at det er religionen som drepte. Bouyeri sier uttrykkelig at det ikke var fordi van Gogh kalte muslimer «geiteknullere», en høyst vanlig oppfatning. Akkurat som NRKs Siss Vik sa til forfatteren av boken «Koranoid»: – Er ikke dette litt barnslig? (å provosere slik)

«Jeg vil takke gud og ber om guds støtte i det jeg nå skal si. Det finnes ingen annen gud enn Allah, og Muhammed er hans profet.»

«At jeg ønsker å si noe nå, er ikke fordi jeg føler meg forpliktet overfor domstolen. Jeg tror at den eneste personen jeg er forpliktet i forhold til, er fru van Gogh. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke føler med Dem. Jeg kjenner ikke Deres smerte, det kan jeg heller ikke. Jeg vet ikke hvordan det er å miste et barn som er brakt inn i verden med så mye smerte og så mange tårer. Dels fordi jeg ikke er kvinne. Men også fordi jeg ikke kan føle med. Fordi jeg tror at De er en vantro. Og De kan bebreide meg for det og det er greit at De bebreider meg for det.»

«Og når det gjelder Deres ekspert, herr Peters (lektor i islamsk rettslære ved universitetet i Amsterdam innkalt som ekspert av domstolen), har han erklært at det er funnet tekster som maner til vold, men også tekster som maner til fred. Men dere har ikke spurt herr Peters hvor i teksten det blir mant til fred og hvor i teksten det blir mant til vold. Det har dere utelatt.»

«Det jeg vil at De skal være klar over, er at jeg har handlet ut ifra overbevisning og ikke fordi jeg hater Deres sønn fordi han er nederlender eller fordi han har krenket meg som marokkaner. Jeg har aldri følt meg krenket.»

«Og det skal De vite, jeg kjenner ikke Deres sønn. Jeg mistenker ham ikke for hykleri, for han var ingen hykler. Det var han ikke, og jeg vet at han sa ting fordi han var overbevist om at det var slik. Så historien om at jeg føler meg krenket som marokkaner eller fordi han kalte meg geitepuler, det er ikke sant. Jeg har handlet ut ifra min tro. Og jeg har til og med uttalt at om det hadde vært faren eller lillebroren min, ville jeg ha gjort det samme. Så De kan ikke mistenke meg for noen form for sentimentalitet.»

«Og jeg forsikrer Dem, hvis jeg slipper fri, vil jeg handle på samme måte … på akkurat samme måte. Og dessuten når det gjelder Deres kritikk. Og da går jeg ut ifra at De med marokkanere mener muslimer. Jeg tar det ikke ille opp, for den samme loven som pålegger meg å kappe hodet av alle som håner Allah og hans profet, pålegger meg å ikke bosette meg i dette landet. Eller i alle fall ikke i et land hvor ytringsfriheten blir utøvd slik aktor beskrev den.»

Bouyeri sier det med klare ord. Likevel greier Dagbladet å skrive:

Men det er ingen grunn til å lytte ukritisk til Ayaan Hirsi Ali. Hun har rett til å hevde at islam er uforenlig med viktige vestlige verdier (tenk det! Dagbladet er generøs!), og hun har rett til å hevde at integrasjon er umulig på grunn av religionens innhold. (Hun ville ikke formulert det slik). Men hennes bilde av islam er ikke automatisk lik den religionen millioner av europeere bekjenner seg til. Det er få ubestridelige sannheter i denne debatten, men én ting er sikkert: Det var ikke islam som tok livet av Theo van Gogh.

Ubestridelig sannhet? Det skal noe til å skrive en slik setning på ettårsdagen for van Goghs død.

Det jeg gjerne skulle ha sagt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂