Kommentar

Registrerer at NTB i en melding om trusler mot Shirin Ebadi pent omtaler det fanatiske islamske politiet («basij») som en «bevegelse».
Blant annet skriver NTB «Det er først og fremst Ebadis opptreden uten et muslimsk slør på hodet, samt at hun skal ha tatt en mann i hånden i Teheran, som har opprørt bevegelsen Basij.»
I siste avsnitt av NTB-meldingen omtales basij som en «radikal frivillig milits», i ingressen som en «religiøst konservativ islamsk bevegelse» og i infolinjen (overskriften) som «konservative krefter». Milits er det som kommer nærmest: «a radical volunteer militia attached to Iran’s Revolutionary Guards».

«Basij» er noe i nærheten av Talibans religiøse moralpoliti. De håndhever alle religiøse regler, for eksempel ved å storme inn i private hjem for å foreta arrestasjoner hvis jenter/gutter/kvinner/menn som ikke er i familie med hverandre, oppholder seg sammen. De kan aksjonere overalt, mot alle, «i islams og guds navn, og har stor makt», forteller en iraner som selv har blitt arrestert og straffet av basij fordi han var på fest sammen med andre ungdommer. Basij er et rent undertrykkelsesorgan, del av regimet (selv om medlemmene stort sett er «frivillige») og kan gjøre hva de vil med folk.