Kategori: Tavle

De andre stemmene: Masud Gharahkhani

Gruppeleder i Drammen Ap, Masud Gharahkhani, tar et kraftig oppgjør med islamistisk ekstremisme: «Skal vi lyk­kes med å fremme til­hø­rig­het til Norge, må vi hindre fram­veks­ten av iso­lerte mil­jøer. Eks­tre­mis­ter som idea­li­se­rer Tali­ban og al-Qaida har ingen plass i det norske demo­kra­tiet. Da må vi få bukt med folk som Arfan Bhatti og Ubaydul­lah Hus­sain. […]

Les mer»

Stanghelle og Strand – gamle dinosaurer

Jon Hustad intervjuet av Natt&Dag, får spørsmålet om hvem som er de største medieklovnene. På spørsmål om hvem som er Norges største medieklovn svarer Hustad først Per Fuggeli, men vil forandre svar når vi kaller ham feig. – Ja, det var for billig. Harald Stanghelle, da. Han er en klovn? – Ja, en pretensiøs klovn. […]

Les mer»

Hassan – nå også på den internasjonale scene

Yahya Hassan er intervjuet av Wall Street Journal. Det gir ham internasjonal oppmerksomhet og dermed beskyttelse. Det kan han trenge, for truslene er mange. De kommer av dikt som dette: “You don’t want pork meat, may Allah praise you for your eating habits,  you want Friday prayer till the next Friday prayer, you want Ramadan […]

Les mer»

Asylsøker med avslag ønsker mer liberal asyl- og innvandringspolitikk i Norge

I Hamar Arbeiderblad (H-A) er Ahmed Shaath intervjuet. Han bor med sine fire barn på et asylmottak selv om han har fått avslag på asylsøknaden. Han mener at vi i Norge er inhumane i innvandrings- og asylpolitikken. Innvandring fører jo til så mye positivitet. Ahmed Shaath kommer fra Palestina, og man blir fristet til å […]

Les mer»

Frankrike rykker ned i kredittrating

Standard & Poor nedgraderer idag Frankrike. De begrunner dette med den økende arbeidsledigheten, skattereformen og produktiviteten. «We believe the French government’s reforms to taxation, as well as to product, services, and labour markets, will not substantially raise France’s medium-term growth prospects,» S&P said in a statement. «Ongoing high unemployment is weakening support for further significant […]

Les mer»

Fleksible menneskeverdier.

Masseinnvandring/flyktningstrømmer fra Europa og Asia reduserte amerikanske indianere til minoritet og urbefolkning i eget land. Det samme skjedde i Australia og New Zealand. Det samme har skjedd gjennom hele historien. Og det skjer fremdeles. Masseinnvandring har alltid skapt sosial uro, stygge konfrontasjoner og ikke rent sjelden endt opp med borgerkrig. Dette er ikke en politisk […]

Les mer»

En jevn dur – dag ut og dag inn

På P2s nyhetsmorgen innprentes lytterne tre ganger i løpet av tre kvarter at flertallet her i landet heller vil ha Jens enn Erna som statsminister. Og Manifest har gjort rede for at perspektivmeldingen og Brochmann-utvalget bare har misforstått.

Les mer»

De gir seg ikke – innvandrere må være lønnsomme

En rapport fra London University College om innvandrere og økonomi har skapt hurrastemning og gledelige politiske korrekte overskrifter idag.   The Guardian Migrants contribute £25bn to UK economy, study finds   BBC  Recent immigrants to UK ‘make net contribution’   Sky News  Immigrants ‘Contribute £25bn Tax Boost To UK’   Financial Times Immigration brings economic and […]

Les mer»

Å behandle lesernes tanker som søppel

Også Aftenposten har den uvanen at de uten varsel fjerner hele kommentarfelter heller enn å moderere bort det innholdet de mener er uakseptabelt, nå sist i artikkelen om kampanjen Daily Express har igangsatt mot ytterligere EU-innvandring til Storbritannia. Igjen, enhver får vurdere om denne slettingen er et konstruktivt bidrag til den offentlige samtalen. Hvordan føles […]

Les mer»

Har Vassnes et krypto-nazistisk kunstsyn?

Kjetil Rolness tar et tilsynelatende grundig oppgjør med Bjørn Vassnes nye bok om kunst og kunstteori. Det virker som om Rolness vet hva han snakker om. Men avslutningen snur det hele. Når man har behov for å sammenligne Vassnes med nazistenes kunstsyn, vipper man over i noe helt annet. Da faller mistankens lys over alt […]

Les mer»