Kategori: Tavle

Opplegg til ny app: trouble avoider

Med dagens smarttelefoner, som kan innhente nyheter og kartdata foruten å kjøre masse forskjellig programvare, burde det være mulig å kombinere Google Maps med twitter-meldinger fra politiet og nyhetsoppslag forøvrig, særlig de som etter automatisk analyse av innholdet kan forventes å dreie seg om forbrytelser, på en sånn måte at brukeren alltid er informert om […]

Les mer»

Utilsiktet virkning?

En reduksjon i antall politidistrikter fra 27 til 6 ville sannsynligvis innebære endringer i føring av kriminalstatistikken som, avhengig av øynene som ser, kan anses for gunstige eller ugunstige. For hvis politidistriktene fortsatt skal levere tall over anmeldte forbrytelser, etterforskede saker og straffeforfølgelser, vil tallene etter gjennomført sammenslåing bli mer geografisk sammensauset. Mens det tidligere […]

Les mer»

Samme ord – forskjellig utfall

Det skal vel alltids stilles større krav til politikeres språkbruk enn til andres, og det er ikke noe galt i å ordlegge seg varsomt, men det er litt pussig å se hvordan ett og samme ord kan avstedkomme to forskjellige reaksjoner – dvs. henholdsvis reaksjon og fravær av sådan. Varaordfører i Meldal Helge Ringli (Frp) […]

Les mer»

Storbritannia, Frankrike og Nederland saksøkes over slavetiden

14 karibiske stater krever økonomisk oppreisning (hundrevis av milliarder pund) for 400 år med slavetid. Det er 175 år siden den siste slaven ble gitt sin frihet av Storbritannia. Selv Obama har stilt seg negativ til økonomisk kompensasjon. Hvor langt tilbake skal man gå?La oss håpe at ikke britiske advokater plukker opp noen idéer om vikingetiden eller […]

Les mer»

Redigert utdrag fra «Farvel Norge»

Journalisten og forfatteren Jon Hustad har nylig gitt ut en statistikkspekket og grundig dokumentert bok om de formidable problemene som venter den norske velferdsstaten pga. den store innvandringen, det høye antallet trygdede i arbeidsfør alder og den synkende arbeidsmoralen blant dem som fortsatt jobber. To oppsiktsvekkende funn er gjengitt i et redigert utdrag fra boken […]

Les mer»

Et jihad mindset

Den britiske innenriksminister Theresa May sier etterretningen er bekymret for antall briter som reiser til Syria og kommer hjem med et jihad-mindset. “What we have seen for some time now, is that a number of British people traveling out to Somalia, we’re now seeing people travel out to Syria,” May said on BBC 1’s Andrew Marr […]

Les mer»

EUs datavernregler hindrer grensesjekker

I Storbritannia (som er utenfor Schengen) slippes 70 millioner reisende hvert år forbi passkontrollen uten bakgrunnssjekk på grunn av EUs regelverk for persondatavern.   A £1.2billion ‘electronic borders’ system supposed to stop terrorists, foreign criminals and illegal immigrants getting into Britain has descended into a shambles, an official report reveals today. Ten years after it was devised […]

Les mer»

Sibekos revisjon

Guro Sibeko har skrevet bok om frigjøringen fra apartheid, og vil gjerne korrigere bildet av ANC, men kommer i skade for å si merkelige ting. Hun vil gjerne få frem ANCs skyggeside, men sammenligningen med nazistenes utrydningsleire er helt på jordet. – Historiene om ANCs torturleire har gjort sterkt inntrykk på meg. Jeg har alltid […]

Les mer»

Modereringen av Document

Som de fleste vet, er det i prinsipp forhåndsmoderering av leserkommentarer hos Document. Unntak fra regelen har alltid eksistert for nettstedets skribenter, for offentlige personer som stikker innom her og ikke forventes å opptre som slubberter, samt enkelte faste lesere som gjennom lang tid har levert edruelige bidrag uten overtramp eller giftig retorikk. Før 22. […]

Les mer»

Niall Ferguson med mental u-hjelp til Sverige – og Norge?

Et av problemene i vår tid er at folk ikke stoler på sine egne sanser, eller at de ikke er trent opp i bruken av dem – eventuelt at de går aktivt inn for å undertrykke hva de registrerer, kanskje fordi det finnes et slags virus av et mentalt kart oppe i hodet som tar […]

Les mer»