Kategori: Gjesteskribent

Selvjustis på fritiden

I latinamerikanske byer driver politifolk med sosial opprenskning på fritiden. Hvordan vil politiet i Europa reagere på at de trenges ut av bestemte områder, på etniske motsetninger og pålegg om å vise hensyn? To virkeligheter: I Hamburg ga en lokal dommer venstre- og høyre-ekstremister lov til å demonstrere samtdig 1. mai, med det resultat at […]

Les mer»

Ny etnonasjonalisme i Europa?

Polariseringen og segregeringen av europeiske samfunn, spesielt mellom innfødte og muslimer, kan føre til en oppblomstring av en ny etnonasjonalisme. Hvilke former denne vil ta, avhenger mye av hvor mottakelig den politiske eliten er for folks bekymringer. En oversett faktor er den store demografiske endring Europa er på vei inn i. Gamle er tradisjonelt opptatt […]

Les mer»

Menneskekroppens guddommelighet

Et stående og slående sitat for ytringsfrihet har vært Heinrich Heines ord om at der hvor man brenner bøker ender man opp med å brenne mennesker. Man kunne nå vri på sitatet og si at der hvor man overmaler Leonardos Den vitruvianske mannen, begår man kulturelt selvmord. Renessansens gjenoppdagelse av menneskekroppen kan ikke overvurderes. Den […]

Les mer»

Det finnes en annen islam

Sudan er et land vi forbinder med vold, fundamentalisme og borgerkrig. Men landet var på 60-tallet opphav til en reformbevegelse innen islam som kalte seg the Republican Brothers. Dens leder var sufi-inspirerte Mahmoud Mohamed Taha, Gruppen ville forene islam med moderniteten. Vi er så opphengt i vår egen samtid at vi aksepterer islamismen som et […]

Les mer»

17. mai er norsk nasjonaldag

Av Sigurd Skirbekk 17. mai-komiteen i Oslo har nylig avslått en henstilling fra innvandrerforum om å la elever med utenlandsk opprinnelse få bære «sine» nasjonalflagg i 17.maitoget i den norske hovedstaden. Dette var en klok avgjørelse, men den offisielle begrunnelsen for avslaget var litt tynn. Forslaget kommer helt sikkert opp igjen, og da trengs det […]

Les mer»

Desinformerte europeere

Bent Blüdnikow er en uavhengig journalist. Han har sine meningers mot. Han kan feks. godt ta et oppgjør med danske historiefremstilling av annen verdenskrig (i Weekendavisen). Han har mao integritet og likevel skriver han i borgerlige Berlingske Tidende. Kanskje fordi Berlingeren har forblitt borgerlig i uttrykkets gode betydning? I det norske motstykket, Aftenposten, er det […]

Les mer»

Politisk korrekte og OIC kan ødelegge FN

Hvorfor er FN så lite kritisert i norske medier? Hvorfor frede en organisasjon som trenger å utsettes for konstant kritikk, hvis man vil den vel? FN trues hele tiden av overbyråkratisering, og politisering. Den senere tid har Konferansen av islamske stater, OIC, kuppet Menneskerettsrådet på en måte som truer med å kompromittere FN. Muslimske land […]

Les mer»

Lille-Istanbul i Berlin

Tyskerne har den senere tid for alvor blitt klar over at landet har fått en befolkning med en annen kultur og religion. Det bor 3 millioner muslimer i Tyskland. Gjensidig mistenksomhet, selvisolering, mentalt og geografisk, bidrar til parallellsamfunn. Der Spiegel har besøkt Neukölln i Berlin, som kalles Lille-Istanbul av tyrkerne, og «Gaza» av mer reserverte […]

Les mer»

Fryktens statskunst

Det er et nasjonalt problem når informasjonen om vår store nabo i øst ikke er tidsmessig. Det drives skjønnmaling både av regjeringen, mediene og et næringsliv som drømmer om olje-Klondyke. Norges sikkerhetsinteresser ser ut til være skjøvet i bakgrunnen, samtidig som vårt forhold til USA er mer distansert. Norge kan ikke hamle opp alene med […]

Les mer»

Hatets pris

Den syriske forfatteren Khaled Khalifa tilhører kategorien intellektuelle som vil fortelle hva Baath-styret og islamismen handler om. Han gjør det med en universell referanse, og Vesten bør lytte. Khalifa tar sjanser og vet det. Det journalister ikke greier å formidle, klarer forfattere som Khalifa. Han vokste opp i Aleppo. Bakgrunnen for hans siste roman «Til […]

Les mer»